ورود به وب اپلیکیشن
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت
جستجو را شروع کنید
جستجو را شروع کنید

پرسش‌های حقوقی متداول

به تمامی سوالات شما پاسخ داده‌ایم

بله قراردادهای عادی هم در صورتی که شرایط اساسی صحت معامله را داشته باشند و توسط طرفین به امضای برسند، همانند اسناد رسمی دارای اعتبار بوده و صرفا در صورت انکار طرف مقابل باید به کارشناس رسمی دادگستری در زمینه خط ارجاع شود.

معاملاتی که قانونا و توسط نمایندگان قانونی شرکت و به اسم شرکت منعقد می شود، نسبت به شرکت اعتبار داشته و شرکت ذینفع و متعهد اصلی آن قرارداد می باشد. البته قانونگذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث، تکالیفی را هم برای مدیران (نه سهامداران) در نظر گرفته و مدیران نیز در مواردی با شرکت مسئولیت تضامنی دارند. مسئولیت تضامنی یعنی اینکه علاوه بر خود شرکت، مدیران آن هم در قبال انجام تعهد شرکت مسئول هستند و شخص ثالث می تواند انجام تعهد را همزمان از شرکت و مدیران آن مطالبه نماید.

قراردادی که وکیل پایه یک دادگستری برای شما تنظیم می نماید، نتیجه و شالوده ی تمامی تجربیات و پرونده هایی است که تاکنون وکالت کرده و یا مشاوره داده است. همین موضوع تفاوت قابل توجهی میان قراردادهای تنظیمی توسط وکلا با قراردادهای تنظیم شده توسط غیر وکلا ایجاد می نماید.