ورود به وب اپلیکیشن
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت
جستجو را شروع کنید
جستجو را شروع کنید

آیا امکان اعتراض به صدور قرار دستور موقت وجود دارد؟

اگر دادگاه به درخواست خواهان قرار دستور موقت را صادر نماید، خوانده نمی­تواند از این قرار نزد دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی نماید. همچنین این قرار به‌صورت مستقل قابل تجدیدنظر­ نیست؛ اما اگر دعوای اصلی قابل تجدیدنظر باشد، خوانده دعوا می­تواند به هنگام تجدیدنظرخواهی، به صدور قرار دستور موقت نیز اعتراض نماید.

جهت مطالعه بیشتر در خصوص قرار دستور موقت روی این لینک کلیک نمایید. قرار دستور موقت