ورود به وب اپلیکیشن
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ساعت
جستجو را شروع کنید
جستجو را شروع کنید

تفاوت تصرف عدوانی با دعوای خلع ید و تخلیه ی ید چیست؟

دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول (مانند زمین و آپارتمان) را از تصرف وی خارج کرده و اعاده­ی (بازگشت) تصرّف خود را نسبت به آن مال درخواست می­نماید. برای مثال نیما با طرح دعوای تصرّف عدوانی علیه مرتضی ادعا می­­نماید که او یک قطعه زمین را که سابقاً در تصرّف او بوده است را از اختیار وی خارج نموده و اکنون بازگشت تصرّف خود را از دادگاه درخواست می­نماید. در این دعوا دادگاه وارد دلایل مالکیت نمی­شود و تنها به این امر رسیدگی می­نماید که خواهان پیش از این متصرف مال غیر منقول بوده و خوانده­ دعوا مال مذکور را از تصرّف وی خارج نموده و این امر عدوانی بوده است. منظور از عدوانی بودن، تصرّف بدون اجازه­ی دارنده­ی حق و بدون اجازه­ی قانون صورت گرفته باشد.

این دعوا با دعوای خلع ید تفاوت دارد. همان­طور که پیش از این اشاره شد، در دعوای تصرّف عدوانی، آنچه برای دادگاه حائز اهمیت است سابقه­ی تصرّف پیشین خواهان و عدوانی بودن در اختیار گرفتن مال توسط خوانده است و دادگاه به موضوعات مربوط به مالکیت ورود پیدا نمی­کند؛ اما در دعوای خلع ید دادگاه با ورود به موضوع مالکیت در صورتی حکم خود را علیه خوانده صادر می­کند که خواهان مالکیت خود را اثبات نماید. شایان ذکر است که باید میان این دو دعوا و دعوای تخلیه­ی ید هم نیز تفاوت قائل شد چراکه در دعوای تخلیه­ی ید برخلاف دو دعوای پیشین خوانده می‌پذیرد که مالک نیست و خواهان نیز معتقد است که در اختیار گرفتن مال توسط خوانده قانونی است (عدوانی نیست) اما اعتقاد دارد که ادامه­ی در اختیار گرفتن مال توسط خوانده برخلاف قانون و یا قرارداد میان طرفین است و او باید ملک را تخلیه نماید.

جهت مطالعه بیشتر در این خصوص روی لینک­های زیر کلیک نمایید.

معرفی دعاوی تصرّف

قواعد دعاوی تصرّف

خلع ید

تخلیه