ورود به وب اپلیکیشن
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت
جستجو را شروع کنید
جستجو را شروع کنید

دادگاه صالح جهت صدور قرار دستور موقت کدام است؟

شما به‌ عنوان خواهان دعوا می­توانید هم پیش از تقدیم دادخواست دعوا به دفتر دادگاه درخواست صدور دستور موقت را از دادگاه نمایید و هم ضمن تقدیم دادخواست دعوا و هم پس از آن. انتخاب دادگاه صالح جهت صدور این قرار در هر یک از این موارد حائز اهمیت است:

  • اگر شما بخواهید که پیش از طرح دعوا درخواست دستور موقت نمایید، باید با در نظر گرفتن قواعد صلاحیت مرجعی را که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوای شما را دارد مشخص نموده و درخواست خود را نیز به همان دادگاه تقدیم کنید.
  • هرگاه شما پس از طرح دعوا درخواست صدور دستور موقت نمایید، باید درخواست خود را به دادگاهی که دعوا را در آن اقامه کرده­اید، تقدیم نمایید.
  • اگر شما ضمن طرح دادخواست دعوای اصلی، درخواست صدور دستور موقت را نیز داشته باشید، علی­القاعده باید درخواست خود را ضمن دادخواست به دادگاهی ارائه کنید که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را نیز دارد.

جهت مطالعه بیشتر در خصوص قرار دستور موقت روی این لینک کلیک نمایید. قرار دستور موقت