ورود به وب اپلیکیشن
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت
جستجو را شروع کنید
جستجو را شروع کنید

دعوای متقابل چیست؟

یکی از طرقی که شما به­ عنوان خوانده دعوا جهت دفاع در برابر ادعای مطرح شده از سوی خواهان در اختیار دارید، دعوای متقابل است. دعوای متقابل دعوایی است که خوانده، با رعایت شرایط قانونی می­تواند در برابر دعوای اقامه شده از سوی خواهان جهت کاستن از محکومیتی که او را تهدید می­نماید یا جلوگیری کلی از این محکومیت و یا گرفتن حکم محکومیت خواهان، علیه او اقامه نماید. برای مثال تصور نمایید که علی علیه شما دعوای خلع ید از ملکی را اقامه می­نماید که آن را با سند عادی به شما انتقال داده است. شما در مقام دفاع می­توانید با طرح دعوای متقابل الزام به تنظیم سند رسمی، نه ­تنها از صدور حکم محکومیت خود جلوگیری کنید بلکه علی را به الزام به تنظیم سند رسمی به نام خود محکوم نمایید.

جهت مطالعه بیشتر در این خصوص بر روی لینک زیر کلیک نمایید: دعوای متقابل