ورود به وب اپلیکیشن
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت
جستجو را شروع کنید
جستجو را شروع کنید

شرایط ورود شخص ثالث به دعوای میان خواهان و خوانده چیست؟

  1. شخص ثالث جهت ورود به دادرسی که میان خواهان و خوانده در جریان است باید دارای تمامی شرایط اقامه دعوا باشد؛ بنابراین اولاً، جهت ورود به دعوا باید دادخواست خود را تقدیم دفتر دادگاه نماید. در این خصوص میان ورود ثالث اصلی و تبعی تفاوتی وجود ندارد؛ دوماً، شخص ثالث جهت ورود به دعوا باید در دعوای اصلی ذی­نفع باشد؛ بدین معنا که اگر دعوای ورود ثالث اقامه شده به صدور حکم علیه خواهان یا خوانده دعوای اصلی بینجامد، قابلیت این را دارد که سودی به او برساند.
  2. دعوای ورود ثالث به قصد تبانی و یا تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی اقامه نشده باشد.
  3. دعوای اصلی و دعوای وارد ثالث دارای منشأ واحدی باشند (رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث باشد)یا با هم ارتباط کامل داشته باشند؛ در غیر این صورت دادگاه به هر دعوا جداگانه رسیدگی می­نماید. منظور از منشأ، رابطه­ی حقوقی مشخصی است که بر مبنای عمل حقوقی (مانند قرارداد خریدوفروش، قرارداد اجاره، طلاق) یا واقعه­ای حقوقی (مانند اتلاف، غصب) و یا بر مبنای قانون (مانند ماده 589 قانون مدنی در دعوای افراز) به وجود آمده و بر اساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه­ی حقی می­داند و یا خوانده، خواهان را بی­حق تلقی می­نماید. همچنین بین دو دعوا زمانی ارتباط کامل وجود دارد که تصمیم­گیری در هر یک مؤثر در دیگری باشد.

جهت آشنایی با موضوع ورود شخص ثالث چیست روی این لینک کلیک نمایید. ورود شخص ثالث