ورود به وب اپلیکیشن
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت
جستجو را شروع کنید
جستجو را شروع کنید

منظور از جهات تجدیدنظر چیست؟

محکوم ­علیه رأی دادگاه نخستین (بدوی) به هنگام تقدیم دادخواست تجدیدنظر باید حداقل به یکی از جهات تجدیدنظر استناد نماید. ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی جهات تجدیدنظر را بر­شمرده است. جهات مذکور عبارت­اند از:

  1. ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
  2. ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
  3. ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
  4. ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده­ی رأی.
  5. ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی.

جهت مطالعه بیشتر در این خصوص، روی هر یک از لینک های زیر کلیک نمایید.

مقررات تجدیدنظر خواهی

درخواست تجدیدنظرخواهی

آرای قابل تجدیدنظر