ورود به وب اپلیکیشن
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ساعت
جستجو را شروع کنید
جستجو را شروع کنید

منظور از دعاوی تصرف چیست؟

در قانون آیین دادرسی مدنی سه نوع دعوای تصرّف پیش‌بینی شده است: دعوای تصرّف عدوانی، دعوای ممانعت از حق و دعوای مزاحمت.

  1. دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرعف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول (مانند زمین و آپارتمان) را از تصرف وی خارج کرده و اعاده ­ی (بازگشت) تصرّف خود را نسبت به آن مال درخواست می­ نماید.
  2. دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
  3. دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می­نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که را از تصرّف وی خارج کرده باشد.

جهت مطالعه بیشتر در این خصوص بر روی لینک­های زیر کلیک نمایید.

معرفی دعاوی تصرّف

قواعد دعاوی تصرّف