ورود به وب اپلیکیشن
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت
جستجو را شروع کنید
جستجو را شروع کنید

منظور از صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده چیست؟

در دعاوی حقوقی، معمولا شما باید دعوای خود را در دادگاهی مطرح نمایید که خوانده دعوا در حوزه قضایی آن دادگاه اقامت دارد.

  • حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است.
  • خوانده دعوا شخصی است که شما بر علیه او در دادگاه دعوایی را مطرح می­کنید.
  • اقامتگاه محلی است که شخص در آنجا سکونت دارد و مرکز مهم امور او نیز در آن محل است.

اگر خوانده دعوا در ایران اقامتگاه نداشته باشد شما باید دعوای خود را در دادگاهی مطرح نمایید که خوانده در حوزه قضایی آن دارای محل سکونت موقت است.

اگر خوانده دعوا در ایران محل سکونت موقت هم نداشته باشد شما باید دعوای خود را در دادگاهی مطرح نمایید که خوانده در حوزه قضایی آن دارای مال غیرمنقول مانند خانه یا زمین است.

جهت مطالعه بیشتر در این خصوص روی این لینک کلیک نمایید: صلاحیت محلی (نسبی) دادگاه­های عمومی در رسیدگی به دعاوی قضایی حقوقی