ورود به وب اپلیکیشن
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت
جستجو را شروع کنید
جستجو را شروع کنید

منظور از مواعد قانونی و قضایی چیست؟

  1. مواعد قانونی

منظور از مواعد قانونی مدت زمانی است که در خود قانون برای انجام عملی پیش‌بینی شده است. برای مثال مطابق با ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی مهلت درخواست تجدیدنظر برای محکوم­علیه دعوا بیست روز است. این موعد بیست روزه از جمله مواعد قانونی ذکر شده در قانون مذکور می­باشد.

  1. مواعد قضایی

منظور از مواعد قضایی مواردی است که قانون مواعد را تعیین نکرده و دادگاه آن را معین خواهد کرد. موعدی که دادگاه تعیین می­کند باید به اندازه‌ای باشد که انجام عمل مورد نظر در آن مدت ممکن باشد. این موعد به سال یا ماه یا هفته یا روز تعیین خواهد شد. ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد قضایی به اقتضای هر مورد متفاوت است. برای مثال در مورد کارشناس که در مهلت مقرر در قرار کارشناسی نظر خود را به دفتر دادگاه تسلیم نکند تخلف انتظامی محسوب می­شود.

جهت مطالعه بیشتر در این خصوص روی این لینک کلیک نمایید. مواعد قانونی و قضایی