ورود به وب اپلیکیشن
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت
جستجو را شروع کنید
جستجو را شروع کنید

مهلت تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی چند روز است؟

  1. مهلت تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی برای محکوم­­ علیه مقیم ایران 20 روز و برای محکوم­­ علیه مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی مرحله­ ی نخستین است. در خصوص محکوم­­ علیه مقیم خارج از کشور باید این نکته را مدنظر قرار داد که وی نباید در ایران نماینده­ی قانونی اعم از وکیل، ولی، قیم و غیره داشته باشد چرا که در این صورت مهلت تجدیدنظرخواهی برای این شخص نیز 20 روز است.
  2. اگر دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی ارائه شود، به موجب قرار دادگاه صادر کننده­ی رأی مرحله­ ی نخستین رد می­شود. این قرار نیز در زمان مهلت مقرر قانونی قابل تجدیدنظرخواهی است.

جهت آشنایی بیشتر با موضوع تجدیدنظرخواهی روی هر یک از لینک های زیر کلیک نمایید.

مقررات تجدیدنظر خواهی

درخواست تجدیدنظرخواهی

آرای قابل تجدیدنظر