ورود به وب اپلیکیشن
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت
جستجو را شروع کنید
جستجو را شروع کنید

واخواهی از رأی غیابی چیست؟

واخواهی از رأی غیابی به معنای اعتراض به حکم غیابی است. از نظر قانون حکمی غیابی است که که دادخواست دعوا به خوانده ابلاغ واقعی نشود و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشوند و همچنین لایحه (دفاع کتبی) به دادگاه تقدیم نکنند. شایان ذکر است، ابلاغ زمانی واقعی است که، ابلاغیه دعوا به روئیت خوانده‌ی دعوا برسد. همچنین اگر ابلاغیه به صورت الکترونیک ارسال شود، روئیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، ابلاغ واقعی محسوب می‌شود. اگر ابلاغ واقعی نباشد، قانونی محسوب می‌شود.

بنابراین برای این که حکم غیابی محسوب شود و در نتیجه بتوان علیه آن درخواست واخواهی نمود باید شرایط زیر احراز شود:

1- دادخواست به خوانده‌ی ابلاغ واقعی نشود؛

2- خوانده‌ی دعوا یا وکیل او در هیچ یک یک از جلسات رسیدگی به پرونده شرکت ننمایند؛

3- خوانده‌ی دعوا یا وکیل او به دادگاه لایحه ارسال نکنند.

واخواهی از رأی غیابی چیست؟- گروه حقوقی لاوین

سایر پرسش‌های مربوط با موضوع واخواهی از رأی غیابی

الف- دادخواست واخواهی را باید به کدام دادگاه تقدیم کنیم؟

دادخواست واخواهی را باید به دادگاهی تقدیم کنیم که حکم غیابی را صادر نموده است. بنابراین دادخواست غیابی را خطاب به این دادگاه می‌نویسیم و دادخواست خود را از طریق دفاتر خدمات قضایی به این دادگاه ارسال می‌‌کنیم.

ب- مهلت تقدیم دادخواست واخواهی به دادگاه تا چه زمانی است؟

اگر حکم غیابی ابلاغ واقعی شود: مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ است؛

اگر حکم غیابی ابلاغ قانونی شود: مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ است اما در این صورت خوانده می‌تواند با اثبات این موضوع که از مفاد حکم آگاه نشده است خارج از مهلت بیست روزه مذکور نیز، درخواست واخواهی خود را به دادگاه ارسال کند. دادگاه ابتدا خارج از نوبت به این موضوع رسیدگی می‌کند. اگر این موضوع مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد، دادگاه به دادخواست واخواهی رسیدگی می‌کند.

در پایان لازم به ذکر است که، دپارتمان های تخصصی گروه حقوقی لاوین متشکل از وکلای متخصص، آماده‌ی ارائه خدمات تخصصی حقوقی به شما می‌باشند. اگر نیاز به مشاوره حقوقی آنلاین دارید، به اپلیکیشن حقوقی لاوین وارد شوید. همچنین می‌توانید جهت مشاوره حقوقی حضوری یا ارجاع پرونده به وکلای دادگستری با دفتر گروه حقوقی لاوین تماس بگیرید.