ورود به وب اپلیکیشن
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ساعت
جستجو را شروع کنید
جستجو را شروع کنید

چه ضرورتی دارد تنظیم قرارداد را به وکیل دادگستری بسپاریم؟

قراردادی که وکیل پایه یک دادگستری برای شما تنظیم می نماید، نتیجه و شالوده ی تمامی تجربیات و پرونده هایی است که تاکنون وکالت کرده و یا مشاوره داده است. همین موضوع تفاوت قابل توجهی میان قراردادهای تنظیمی توسط وکلا با قراردادهای تنظیم شده توسط غیر وکلا ایجاد می نماید.