ورود به وب اپلیکیشن
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ساعت
جستجو را شروع کنید
جستجو را شروع کنید

کدام یک از آرای صادره از دادگاه­ها قابل تجدیدنظر است؟

تمامی آرای دادگاه­ها قابل تجدید­نظر نیستند. آرای قابل تجدیدنظر عبارت­اند از:

  1. احکام صادره در دعاوی مالی: احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن­ها در دادخواست تقدیمی به دادگاه بیش از سه میلیون ریال باشد، قابل تجدیدنظر هستند.
  2. احکام صادره در دعاوی غیر مالی: تمامی احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدیدنظر هستند. دعاوی غیرمالی، دعاوی را شامل می­شوند که به طور مستقیم دارای آثار مالی نیستند؛
  3. احکام راجع به متفرعات دعوا: حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد، قابل تجدیدنظر است؛
  4. تصمیمات حسبی: تصمیمات دادگاه در امور حسبی قابل تجدیدنظر نیست مگر آن که در قانون این موضوع تصریح شده باشد.
  5. قرار­های قابل تجدیدنظر: این قرار­ها عبارت­اند از: قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود؛ قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا؛ قرار سقوط دعوا؛ قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. قرار­های مذکور در صورتی قابل تجدیدنظر هستند که حکم راجع به اصل دعوا نیز قابل تجدیدنظر باشد.

جهت آشنایی بیشتر با موضوع تجدیدنظرخواهی روی هر یک از لینک های زیر کلیک نمایید.

مقررات تجدیدنظر خواهی

درخواست تجدیدنظرخواهی

آرای قابل تجدیدنظر