اصطلاحات اینکوترمز

اصطلاحات اینکوترمز

اصطلاحات اینکوترمز به طور کلی به 4 دسته و گروه اصلی E، F، C و D طبقه بندی می‌شوند که در نوشتار حاضر گروه E و F را بطور مختصر مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نصب اپلیکیشن حقوقی لاویـــــــن

دسترسی آسان و فوری به وکیل متخصص با نصب اپلیکیشن حقوقی لاویـــــــن

تعریف اصطلاحات اینکوترمز مربوط به گروه E | اصطلاحات اینکوترمز

اصطلاحات اینکوترمز مربوط به گروه E شامل EXW می‌باشد. EXW شیوه ای از حمل‌و‌نقل است که در آن تحویل کالا در محل کار صورت می‌پذیرد. به عبارت دیگر، در روش مذکور فروشنده صرفاً در تحویل کالا به مشتری جلوی درب کارخانه مسؤولیت دارد.

در این روش فروشنده کمترین تعهد و خریدار نیز بیشترین تعهد را در خصوص انجام امور تجاری مرتبط با کالا خواهد داشت و خریدار خود مسؤول بارگیری، حمل و نقل، بیمه، گمرک و غیره می‌باشد. در واقع خطرات و ریسک‌های مربوط به رساندن کالا به مقصد نهایی را خریدار متحمل خواهد شد. این شیوه از حمل و نقل به خریدارانی که امکان انجام امور و تشریفات گمرکی را ندارند پیشنهاد نمی‌گردد.

از جمله تعهدات فروشنده و خریدار به شرح زیر می‌باشد:

الف. تعهدات فروشنده | اصطلاحات اینکوترمز

1- تحویل کالا: فروشنده وظیفه دارد کالا را به خریدار در مکان مورد توافق تحویل دهد. اگر مکان خاصی بین طرفین برای تحویل کالا تعیین نشده باشد فروشنده می‌تواند مکانی را که برای خود او مناسب‌تر است برای تحویل کالا انتخاب کند. وظیفه فروشنده صرفاً تحویل کالا است؛

2- هزینه ها: به جز هزینه‌هایی که خریدار مسؤول پرداختشان می‌باشد، بقیه هزینه‌ها تا زمان تحویل کالا بر عهده فروشنده است؛

3- انتقال ریسک: مسؤولیت‌های مرتبط با گم شدن و یا آسیب دیدن کالا تا زمانی که مال به خریدار تحویل داده نشده باشد بر عهده فروشنده است؛

4- هزینه های مربوط به تأیید کالا: هزینه‌های مربوط به تأیید کالا شامل بررسی کیفیت، اندازه‌گیری، وزن و شمارش جهت تحویل کالا بر عهده فروشنده می‌باشد؛

ب. تعهدات خریدار

1- دریافت مجوزها، کنترل های امنیتی و دیگر تشریفات مربوطه: خریدار می‌بایستی مجوز صادرات و واردات و یا دیگر مجوزهای رسمی را با هزینه و ریسک خود دریافت کند. ضمناً تمامی تشریفات گمرکی برای انجام صادرات نیز با خریدار می‌باشد؛

2- تحویل کالا: خریدار باید در صورت صحت شرایط کالا آن را تحویل بگیرد؛

3- هزینه ها: بعد از تحویل کالا در صورتی که تمامی مشخصات مندرج در قرارداد با کالا مطابقت داشته باشد، پرداخت تمامی هزینه‌ها به عهده خریدار می‌باشد؛

4- انتقال ریسک: به محض تحویل کالا به خریدار، ریسک نیز به خریدار انتقال می‌یابد؛

5- بازرسی و تأیید کالا: خریدار وظیفه دارد در صورت نیاز به بازرسی اجباری هزینه‌های مربوط به بازرسی را پرداخت کند.

تعریف اصطلاحات اینکوترمز مربوط به گروه F

اصطلاحات اینکوترمز مربوط به گروه F که شامل FCA، FAC و FOB می‌باشد.

لغت اختصاری اصل اصطلاح معنی اصطلاح
FCA Free Carrier تحویل در محل مقرر به حمل کننده
FAS Free Alongside تحویل در کنار کشتی
Ship FOB Free on Board تحویل در کشتی

اینکوترمز- گروه حقوقی لاوین

الف- FCA  یا Free Carrier

FCA  یا Free Carrier به معنی تحویل در محل تعیین شده در کشور مبداء می باشد. مطابق با مقررات FCA فروشنده مکلف است کالا را در مکانی در کشور مبداء تحویل دهد. از جمله تعهدات فروشنده و خریدار به شرح زیر می‌باشد:

1- تعهدات فروشنده

تهیه کالا و صورت‌حساب فروش مطابق با قرارداد فروش بر عهده فروشنده می‌باشد؛

تحویل کالا به کریر یا هر شخصی که توسط خریدار تعیین شده است در تاریخ و زمان موردنظر بر عهده فروشنده است؛

ارائه همه اطلاعات مربوط به ریسک ها و هزینه های مرتبط با حمل‌و‌نقل به خریدار؛

رعایت همه الزامات مربوط به ایمنی حمل و نقل کالا تا زمان تحویل آن؛

فروشنده ملزم به ارائه هرگونه اطلاعات در خصوص ریسک‌ها و هزینه‌های مربوط به بیمه کالا به منظور ترتیبات حمل‌و‌نقل کالا در صورت درخواست خریدار به وی می‌باشد؛

فروشنده باید سند تحویل را با ریسک و هزینه خود به خریدار ارائه نماید؛

انجام تشریفات صادرات بر عهده فروشنده می‌باشد؛

پرداخت هزینه‌های مربوط به بازرسی از قبیل بررسی کیفیت، توزین و شمارش بر عهده فروشنده می‌باشد؛

فروشنده باید اعلامیه‌ای مبنی بر تحویل کالا یا عدم حضور متصدی در مدت زمان تعیین شده در محل مشخص را ارسال نماید.

2- تعهدات خریدار

خریدار مکلف به پرداخت بهای کالا مطابق با قرارداد فروش می‌باشد؛

خریدار مکلف به گرفتن کالا در صورت مطابقت کالا با مشخصات و شرایط قراردادی می‌باشد؛

ریسک آسیب دیدن یا از بین رفتن کالا بعد از تحویل با خریدار می‌باشد؛

خریدار مکلف به انعقاد قرارداد حمل‌ و نقل با ریسک و هزینه خود از محل نامبرده شده برای حمل در صورت عدم انعقاد قرارداد از سوی فروشنده می‌باشد؛

خریدار مکلف به پرداخت همه هزینه‌های مربوط به کالا از زمان تحویل کالا به غیر از هزینه های مربوط به فروشنده می‌باشد.

ب- FAS یا Free Alongside Ship

FAS یا Free Alongside Ship به معنی تحویل کالا در کنار کشتی می‌باشد. مسؤولیت فروشنده در این روش دقیقاً زمانی به اتمام می‌رسد که کالا در کنار کشتی و روی اسکله تحویل داده شود. در روش حاضر، مسؤولیت پرداخت کلیه هزینه‌های مرتبط با حمل، بیمه و بازرسی کالا بر عهده خریدار می‌باشد. برخی از تعهدات فروشنده و خریدار در این روش به شرح زیر می‌باشد:

1- تعهدات فروشنده

هزینه‌ها: فروشنده باید با هزینه و مسئولیت خود کالا را از گمرک مبداء ترخیص نموده و مجوز صادرات را نیز تهیه کند.

تحویل کالا: تحویل کالا در کنار کشتی و در محلی که خریدار آن را مشخص کرده است (خواه اسکله باشد خواه محوطه بندر).

2- تعهدات خریدار

خريدار مکلف به پرداخت قيمت‌ كالا مطابق با قرارداد فروش‌ می باشد.

خريدار مکلف است به هزينه‌ خود هرگونه‌ مجوزی را که براي‌ ورود كالا را که برای ورود کالا نیاز است اخذ كند و در صورت‌ نیاز تشريفات‌ گمركي‌ مربوطه را انجام دهد.

انتقال ریسک زمانی صورت می پذیرد که کالا در کنار کشتی مورد نظر خریدار قرار بگیرد.

اینکوترمز-گروه حقوقی لاوین

ج- FOB یا Free on Board

FOB یا Free on Board به معنی تحویل روی عرشه کشتی و معنای لغوی آن رایگان در کشتی می‌باشد که رایج ترین اصطلاح در اینکوترمز می‌باشد و صرفاً برای حمل‌و‌نقل کالا از طریق دریا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در صورت توافق طرفین در بکارگیری از این اصطلاح در قرارداد، طرفیین قرارداد می‌بایستی منظور خود را از “تخلیه روی عرشه” به روشنی و صراحت تعیین و مشخص نمایند. زیرا ماهیت و نوع شناوری که کالا با آن حمل می‌شود می تواند تأثیرگذار بر نوع تخلیه کالا باشد. اصطلاح FOB به این معنی است که مسؤولیت بارگیری محموله خریداری شده در کشتی و کلیه هزینه های مرتبط بر عهده فروشنده است و هنگام بارگیری کالا در کشتی ریسک های مربوط به حمل‌و‌نقل به خریدار انتقال پیدا می‌کند.

1- تعهدات فروشنده

هزینه‌های مربوط به بارگیری: هزینه‌هایی که در طول مدت فرایند بارگیری در انبار فروشنده پرداخت می‌شود بر عهده فروشنده می‌باشد؛

بسته‌بندی‌های صادراتی: بسته‌بندی کردن محموله به شکلی که به آنها در حمل صدمه‌ای وارد نشود با فروشنده است؛

تحویل به بندر: پرداخت هزینه‌های مربوط به حمل بار در زمان انتقال محموله از انبار به بندر بارگیری بر عهده فروشنده می‌باشد؛

حصول اطمینان از نحوه صحیح صادرات، پرداخت مالیات های مربوطه و ترخیص گمرکی؛

پرداخت هزینه های حمل و نقل پایانه مبدأ همان هزینه های بندری با فروشنده است؛

بارگیری در کشتی: فروشنده مسؤول هزینه‌های بارگیری محموله در کشتی می‌باشد.

2- تعهدات خریدار

هزینه‌های مربوط به حمل‌و‌نقل: هزینه‌های مرتبط با حمل‌و‌نقل بار از بندر بارگیری به مقصد بر عهده خریدار می‌باشد؛

پرداخت بیمه: مطابق با مقررات مربوط به اصطلاح FOB، بیمه حمل‌و‌نقل الزامی نمی‌باشد ولی در نهایت خریدار می‌تواند در خصوص این موضوع تصمیم‌گیری نماید؛

هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل پایانه مقصد: خریدار مسؤولیت پرداخت کلیه هزینه های بندری در مقصد را دارد؛

تحویل به مقصد: بعد از تخلیه محموله از کشتی، مسؤولیت پرداخت هزینه‌های نهایی حمل کننده تحویل بار به مقصد و ترخیصیه می‌باشد؛

تخلیه در مقصد: پرداخت هر نوع هزینه‌ای که در طول پروسه تخلیه در انبار خریدار انجام شود با خریدار می‌باشد؛

پرداخت حقوق ورودی، مالیات و ترخیص گمرکی: مسؤول پرداخت همه مالیات‌ها و هزینه‌های مرتبط با ترخیص کالا از گمرک خریدار می‌باشد. خریدار همچنین باید هزینه‌های مربوط به جریمه، تأخیر یا خرابی را پرداخت نماید.

همچنین شما برای بدست آوردن اطلاعاتی درباره ی وکیل دادگستری و تنظیم دادخواست نیز می توانید به سایت گروه حقوقی لاوین مراجعه نمایید.

پرسش و پاسخ مرتبط

1- در اصطلاحات اینکوترمز معنی اصطلاح  EXWچیست؟

EXW  شیوه ای از حمل و نقل می باشد که در آن تحویل کالا در محل کار صورت می پذیرد.

2 – در اصطلاحات اینکوترمز معنی اصطلاح  FAC چیست؟

FCA  یا Free Carrier به معنی تحویل در محل تعیین شده در کشور مبداء می باشد.

3- در اصطلاحات اینکوترمز معنی اصطلاح FAS چیست؟

FAS یا Free Alongside Ship به معنی تحویل کالا در کنار کشتی می باشد.

4- در اصطلاحات اینکوترمز معنی اصطلاح FOB چیست؟

FOB یا Free on Board به معنی تحویل روی عرشه کشتی می باشد.

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– پرستو اسمعیل‌زاده”

5/5 - (1 امتیاز)