الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی

الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی

برخی از مالکین املاک تجاری، مالکیت ملک را برای خود نگه داشته و سرقفلی آن را انتقال می‌دهند. هنگامی که شخصی سرقفلی ملک تجاری خود را به دیگری انتقال می‌دهد، باید در دفترخانه اسناد رسمی حضور یابد و سند را به صورت رسمی به انتقال گیرنده، انتقال دهد. در صورتی که مالک از تنظیم سند رسمی امتناع ورزد، انتقال گیرنده می‌تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی را علیه او اقامه نماید. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین در خصوص موضوع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی اطلاعات کاربردی را به شما ارائه خواهیم داد.

نصب اپلیکیشن حقوقی لاویـــــــن

دسترسی آسان و فوری به وکیل متخصص با نصب اپلیکیشن حقوقی لاویـــــــن

نقل و انتقال سرقفلی

در املاک تجاری ممکن است مالک، مالکیت ملک را برای خودش نگه دارد و صرفاً سر قفلی آن را واگذار نماید. در این صورت دو فقره قرارداد بین مالک و انتقال گیرنده سر قفلی منعقد می‌شود:

1- قرارداد اول که قرارداد اجاره می‌باشد و مالک ملک خود را طی قرارداد اجاره برای مدت یک یا چند سال به مستأجر اجاره می‌دهد. در اینجا چون سر قفلی به مستأجر واگذار می‌شود، مبلغ اجاره بها کم است.

2- قرارداد دوم مربوط به سر قفلی ملک است که به موجب عقد صلح منعقد می‌شود. این قرارداد می‌تواند به صورت سند عادی و یا سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود و به مستأجر واگذار می‌گردد. از آنجا که سر قفلی متعلق به مستأجر می‌باشد، مؤجر مکلف است هر بار پس از پایان مدت اجاره نسبت به تمدید آن اقدام نماید.

تنظیم سند رسمی صلح سر قفلی

سند رسمی سر قفلی تحت عنوان سند رسمی صلح سر قفلی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می‌شود و مالک ملک یا دارنده سرقفلی حق خود را نسبت به سر قفلی و در قبال دریافت بها یا عوض مشخص به شخص دیگری صلح می‌نماید. باید توجه داشت که سند صلح باید به صورت صلح معوض نوشته شود تا امکان فسخ آن برای انتقال دهنده نباشد. شایان ذکر است، علاوه بر سند صلح سر قفلی مالک باید قرارداد اجاره‌ای نیز به نام مستأجر و دارنده حق سر قفلی تنظیم نماید.

سند صلح سرقفلی باید به صورت صلح معوض نوشته شود تا امکان فسخ آن برای انتقال دهنده نباشد.

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره مغازه

دارنده سر قفلی در مواردی که در قرارداد اجاره حق انتقال اجاره به غیر را دارد و همچنین در مواردی که به موجب حکم دادگاه اجازه انتقال مورد اجاره را به غیر پیدا می‌کند، می‌تواند حق سر قفلی را به شخص دیگر منتقل نماید. در این صورت پس از انتقال حق سر قفلی، مالک باید قرارداد اجاره رسمی به نام دارنده جدید حق سر قفلی تنظیم نماید. چنانچه مالک از انجام این کار امتناع کند، دارنده حق سرقفلی می‌تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را علیه مالک طرح نماید.

خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را علیه چه کسی باید اقامه نمود؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که مغازه‌دار دارای دو سند و یا دو قرارداد است. یک قرارداد مربوط به صلح سر قفلی و یک قرارداد اجاره؛ بنابراین:

اگر سرقفلی با سند عادی به شخصی منتقل شود و دارنده حق سر قفلی از تنظیم سند رسمی سرقفلی به نام انتقال گیرنده امتناع نماید، دعوی الزام به تنظیم سند صلح سرقفلی و همچنین دعوی تنظیم سند رسمی اجاره باید به طرفیت هم مالک و هم دارنده سر قفلی مطرح شود و نمی توان صرفاً یکی از این دو نفر را طرف دعوی قرار داد. چرا که در دعوی صلح سرقفلی نیاز است سند اجاره‌ای که طرف آن مالک است نیز در دادگاه ارائه گردد تا مشخص شود که انتقال دهنده اجازه انتقال سر قفلی را داشته است یا خیر؟ از این رو باید مالک به این منظور طرف دعوی قرار گیرد. همچنین در تنظیم سند رسمی اجاره علاوه بر مالک باید دارنده حق سر قفلی نیز طرف دعوی قرار بگیرد چون تنظیم سند رسمی اجاره فرع بر انتقال حق سرقفلی توسط دارنده آن است.

در پایان توصیه می‌شود، جهت مشاوره حقوقی یا ثبت درخواست پذیرش وکالت در رابطه با موضوعات ملکی به وکیل ملکی گروه حقوقی لاوین مراجعه نمایید. وکلای ملکی گروه حقوقی لاوین با بهره‌مندی از دانش تخصصی و تجربه کافی در دعاوی ملکی آماده ارائه خدمات حقوقی با کیفیتی متفاوت به شما می‌باشند.

پرسش و پاسخ مرتبط

در انتقال سرقفلی چه نکاتی را باید رعایت نمود؟

انتقال سرقفلی با تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی انجام می‌شود. این قرارداد باید به صورت صلح معوض تنظیم شود تا انتقال دهنده نتواند آن را فسخ کند.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه چه کسی اقامه می‌شود؟

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی را باید هم علیه مالک ملک تجاری و هم علیه دارنده سرقفلی اقامه نمود.

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین

5/5 - (4 امتیاز)