انتقال مال غیر-گروه حقوقی لاوین

انتقال مال غیر

انتقال مال از شخصی به شخص دیگر بدون مجوز قانونی یا داشتن هر گونه نمایندگی یا سمت همراه با سؤنیت انتقال مال غیر نام دارد. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین در رابطه با این موضوع و مجازات این جرم با یکدیگر به بحث و گفتگو می‌پردازیم. همچنین توصیه می‌شود جهت دریافت مشاوره حقوقی آنلاین در رابطه با این جرم، از طریق اپلیکیشن حقوقی لاوین با وکیل کیفری در تماس باشید.

نصب اپلیکیشن حقوقی لاویـــــــن

دسترسی آسان و فوری به وکیل متخصص با نصب اپلیکیشن حقوقی لاویـــــــن

انتقال مال غیر چیست؟

مطابق با ماده یک قانون مجازات در رابطه با انتقال مال غیر «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار ‌محسوب می‌شود». بنابراین، انتقال مال دیگری به شخص دیگر با علم به این موضوع که مال برای دیگری است، بدون مجوز قانونی یا داشتن سمت جرم است. این جرم انتقال مال غیر نام دارد و در حکم کلاهبرداری است.

برای مثال شخصی ملک علی را با علم به این موضوع که این ملک برای علی است و بدون داشتن وکالت نامه از او به ناصر انتقال می‌دهد. در اینجا جرم انتقال مال غیر اتفاق می‌افتد.

در رابطه با این جرم می‌بایست به این موضوع توجه کنید که چنانچه انتقال گیرنده به هنگام انجام معامله به عدم مالکیت انتقال دهنده آگاه باشد، او نیز کلاهبردار محسوب می‌شود. برای نمونه در مثال بالا در صورتی که ناصر بداند ملک برای علی است و در مالکیت انتقال دهنده قرار ندارد، او نیز کلاهبردار محسوب می‌شود.

از جمله نکاتی که در رابطه با جرم انتقال مال غیر باید به آن توجه نمود این است که چنانچه مالک از وقوع معامله آگاه شود، می‌بایست ظرف مدت یک ماه جهت مطلع کردن انتقال گیرنده از مالکیت خود از طریق اداره ثبت محل وقوع ملک اظهاریه‌ای را برای انتقال گیرنده ارسال نماید. در غیر این صورت به مجازات معاونت در جرم انتقال مال غیر (معاونت در کلاهبرداری) محکوم می‌شود.

برای نمونه در مثال بالا هنگامی که علی از انتقال ملک خود به ناصر مطلع شد، می‌بایست ظرف مدت یک ماه از طریق اداره ثبت با ارسال اظهاریه‌ای ناصر را از مالکیت خود بر ملک آگاه نماید. در غیر این صورت به مجازات معاونت در جرم انتقال مال غیر محکوم می‌شود.

لازم به ذکر است، جرم انتقال مال غیر با جرم تبانی برای بردن مال غیر متفاوت است.

انتقال مال غیر -گروه حقوقی لاوین

مجازات جرم انتقال مال غیر

انتقال دهنده و انتقال گیرنده مال غیر در صورت اطلاع از عدم مالکیت انتقال دهنده کلاهبردار محسوب می‌شوند و مجازات آن‌ها به شرح زیر است:

الف- مجازات انتقال دهنده و انتقال گیرنده در صورت وجود شاکی خصوصی برابر است با:

رد مال به صاحبش، حبس از 6 ماه تا 3 سال و 6 ماه، جزای نقدی معادل مال.

ب- مجازات انتقال دهنده و انتقال گیرنده در صورت عدم وجود شاکی خصوصی برابر است با:

رد مال به صاحبش، حبس از 1 تا 7 سال، جزای نقدی معادل مال.

ج- اگر انتقال دهنده بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ نماید:

رد مال به صاحبش، حبس از ۲ تا 10 سال، انفصال ابد از خدمت دولتی، پرداخت جزای نقدی معادل مال.

د- در صورتی که انتقال دهنده از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد:

رد مال به صاحبش، حبس از ۲ تا 10 سال، انفصال ابد از خدمت دولتی، پرداخت جزای نقدی معادل مال.

ه- چنانچه انتقال دهنده جرم مذکور را با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی انجام دهد:

رد مال به صاحبش، حبس از ۲ تا 10 سال، انفصال ابد از خدمت دولتی، پرداخت جزای نقدی معادل مال.

مجازات مالک

همان‌طور که پیش از این ذکر شد، در صورتی که مالک از وقوع معامله مطلع شود، باید ظرف مدت یک ماه جهت مطلع کردن انتقال گیرنده از مالکیت خود از طریق اداره ثبت محل وقوع ملک اظهاریه‌ای را برای انتقال گیرنده ارسال نماید. در غیر این صورت به مجازات معاونت در جرم انتقال مال غیر یا معاونت در کلاهبرداری محکوم می‌شود.

بنابراین از آنجایی که مجازات این جرم در زمره مجازات‌های تعزیری قرار دارد، مجازات معاون آن یک تا دو درجه پایین تر از مجازات مجرم اصلی است. در نتیجه از آنجایی که مجازات کلاهبرداری درجه 4 محسوب می‌شود، مجازات معاون آن درجه 5 یا درجه 6 است.

شکایت از جرم انتقال مال غیر

جهت شکایت از این جرم تنظیم شکوائیه لازم است. لازم به ذکر است، در دعاوی حقوقی جهت طرح دعوا می‌بایست دادخواست تنظیم نمود. اما در دعاوی کیفری مانند جرم مورد بحث یا کلاهبرداری باید شکوائیه تنظیم کرد. پس از تنظیم شکوائیه می‌بایست به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمایید. دفاتر خدمات قضایی شکوائیه شما را به دادگاه صالح ارسال می‌نمایند. به این جرم در دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود. شایان ذکر است، پیش از مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، ثبت نام در سامانه ثنا الزامی است.

انتقال مال غیر - گروه حقوقی لاوین

پرسش و پاسخ مرتبط

1- جرم انتقال مال غیر چیست؟

انتقال مال از شخصی به شخص دیگر بدون مجوز قانونی یا داشتن هر گونه نمایندگی یا سمت همراه با سؤنیت.

2- آیا انتقال گیرنده مال غیر نیز مجرم است؟

در صورتی که انتقال گیرنده به هنگام انجام معامله به عدم مالکیت انتقال دهنده آگاه باشد، کلاهبردار محسوب می‌شود.

3- در صورت وقوع جرم انتقال مال غیر مالک چه وظایفی بر عهده دارد؟

اگر مالک از وقوع معامله آگاه شود، می‌بایست ظرف مدت یک ماه جهت مطلع کردن انتقال گیرنده از مالکیت خود از طریق اداره ثبت محل وقوع ملک اظهاریه‌ای را برای انتقال گیرنده ارسال نماید. در غیر این صورت به مجازات معاونت در کلاهبرداری محکوم می‌شود.

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– سجاد اسفندیاری”

امتیاز دهی