حکم تخلیه مستاجر

حکم تخلیه مستاجر

با افزایش اجاره نشینی دعاوی در این خصوص نیز افزایش یافته است. یکی از مهمترین موضوعاتی که در موضوع اجاره نشینی با آن سر‌و‌کار داریم موضوع حکم تخلیه مستاجر است. در ادامه مطالب کاربردی را در رابطه با موضوع حکم تخلیه مستاجر در اختیار شما قرار می‌دهیم.

توصیه می‌شود اگر در رابطه با موضوع تخلیه مستاجر نیاز به مشاوره حقوقی آنلاین دارید، به اپلیکیشن حقوقی لاوین وارد شوید و با وکیل ملکی مشورت نمایید. همچنین می‌توانید جهت مشاوره حقوقی حضوری یا ارجاع پرونده به وکیل دادگستری با دفتر گروه حقوقی لاوین تماس بگیرید. وکلای متخصص ما در دپارتمان  حقوق املاک و اراضی آماده ارائه خدمات حقوقی با کیفیتی متفاوت در این رابطه به شما می‌باشند.

نصب اپلیکیشن حقوقی لاویـــــــن

دسترسی آسان و فوری به وکیل متخصص با نصب اپلیکیشن حقوقی لاویـــــــن

حکم تخلیه مستاجر در املاک مسکونی

تخلیه مستاجر املاک مسکونی مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ می‌باشد. مطابق با این قانون در موارد زیر مؤجر می‌تواند تقاضای تخلیه ملک مورد اجاره را بنماید:

۱. منقضی شدن مدت قرارداد اجاره؛

۲. اعمال حق فسخ پیش‌بینی شده در قرارداد: در صورتی که حق فسخ قرارداد برای مؤجر پیش‌بینی شده باشد و شرایط فسخ نیز وجود داشته باشد، مؤجر می‌تواند تقاضای تخلیه ملک مورد اجاره را بنماید. برای مثال چنانچه در قرارداد ذکر شود در صورتی که مستأجر در پرداخت اجاره بها تأخیر نماید، مؤجر حق فسخ دارد. در این صورت مؤجر می‌تواند با اعلام فسخ به مستأجر تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید.

تخلیه واحدهای تجاری

برای تخلیه مستاجر ملک تجاری باید به تاریخ انعقاد قرارداد اجاره دقت نمود. با توجه به تاریخ قرارداد، مقررات حاکم بر تخلیه ملک تجاری متفاوت است.

۱. املاک تجاری که بعد از تاریخ ۱۳۷۶/۰۶/۱۷ اجاره داده شده باشند مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ می‌باشند. مطابق با این قانون مؤجر می‌تواند در پایان مدت اجاره و یا در صورت فسخ قرارداد اجاره نسبت به تخلیه مورد اجاره اقدام نماید. این در صورتی است که مستأجر مبلغی را تحت عنوان سر قفلی به مؤجر پرداخت نکرده باشد.

۲. اگر مستأجر مبلغی را به عنوان سر قفلی به مؤجر پرداخت کرده باشد در صورت تقاضای تخلیه، مؤجر باید قیمت عادلانه روز سر قفلی را به مستأجر پرداخت نماید.

۳. املاک تجاری که قبل از سال ۱۳۷۶ به اجاره واگذار شده اند مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ هستند: تقاضای تخلیه این املاک از ناحیه مؤجر در مواد ۱۴ و ۱۵ این قانون پیش‌بینی شده است که از جمله آن شامل موارد ذیل می باشد:

در مواردی که مستأجر مطابق با قرارداد اجاره حق انتقال مورد اجاره به غیر را نداشته باشد و مبادرت به انتقال مورد اجاره به غیر نماید؛

در صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد؛

تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط به اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوطه ارائه شود؛

تخلیه به منظور احتیاج شخص مؤجر برای کسب یا پیشه تجارت؛

در صورتی که مورد اجاره برای شغل یا کسب مشخصی اجاره داده شده باشد و مستأجر تغییر شغل دهد.

حکم تخلیه مستاجر- اپلیکیشن حقوقی لاوین

تخلیه واحدهای آموزشی

تخلیه واحد‌های آموزشی مشمول قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحد‌های آموزشی‌و‌پرورشی در اختیار آموزش‌و‌پرورش می‌باشد. مطابق ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۲ از تاریخ تصویب این قانون تخلیه اماکن آموزشی‌و‌پرورشی که در تعریف آموزش‌وپرورش می‌باشد، پس از احراز عسر‌و‌حرج طبق موازین قضائی توسط دادگاه تا رفع نیاز وزارت مذکور به مدت ۵ سال ممنوع است و اعمال این قانون نافی مطالبه اجرت‌المثل یا اجرت‌المسمی، حسب مورد برای مالک نمی باشد (جهت آشنایی با موضوعات اجرت المثل و اجرت المسمی روی لینک مربوطه کلیک نمایید).

دستور تخلیه

دستور تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ پیش‌بینی شده است. بنابراین در مواردی که قرارداد اجاره مشمول این قانون می‌باشد در صورت تحقق شرایط مندرج در این قانون می‌توان تقاضای دستور تخلیه نمود:

۱. رسیدگی به درخواست دستور تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف است؛

۲. دستور تخلیه در صورتی صادر می‌شود که مدت قرارداد منقضی شود و قرارداد اجاره دارای امضاء دو نفر شاهد باشد؛

۳. دستور تخلیه همان‌طور که از نام آن پیدا است فقط یک دستور است. بنابراین پس از رسیدگی شکلی به دادخواست در صورتی که شرایط قانونی آن محقق باشد، شورای حل اختلاف دستور تخلیه صادر می‌کند.

۴. این دستور سریع صادر می‌شود و قابلیت اجرایی دارد اما قابل اعتراض نیست چرا که حکم محسوب نمی‌شود.

حکم تخلیه مستاجر

در مواردی که شرایط لازم برای صدور دستور تخلیه نباشد مؤجر باید حسب مورد دادخواست تخلیه را به شورای حل اختلاف یا دادگاه تقدیم نماید. در این صورت رسیدگی به دادخواست مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است یعنی پس از تکمیل بودن پرونده جلسه رسیدگی تشکیل و به خواسته مؤجر برای تخلیه رسیدگی خواهد شد.

اگر دادگاه دلایل را برای تخلیه کافی بداند حکم به تخلیه صادر می‌نماید و این حکم قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی می‌باشد. پس از صدور حکم از دادگاه تجدیدنظر باید تقاضای صدور اجرائیه نمود و صرفاً با صدور اجرائیه امکان اجرای حکم و تخلیه ملک ممکن است. شایان ذکر است صدور حکم تخلیه مستلزم زمان زیادی است.

حکم تخلیه مستاجر- گروه حقوقی لاوین

پرسش و پاسخ مرتبط

اجاره به شرط تملیک به چه معنا است؟

اجاره به شرط تملیک به دو معنا است. اول آن که مالی به شخصی اجاره داده می‌شود و آن شخص بعد از پرداخت اجاره بها و پایان مدت اجاره، مالک مال می شود. دوم آن که مالی به شخصی با این شرط اجاره داده می‌شود که اگر پس از پایان مهلت خواست، بتواند ثمن (قیمت) مال را بپردازد و مالک مال شود.

اجرت‌المسمی چیست؟

میزان اجاره‌ای است که طرفین قرارداد اجاره در مورد آن توافق کرده اند. برای مثال هنگامی که شما یک واحد آپارتمان را به مبلغ ماهی یک میلیون تومان اجاره می کنید اجرت‌المسمی یک میلیون تومان است.

اجرت‌المثل چیست؟

اجرت استفاده از مال دیگری است هنگامی که قراردادی موجود نیست یا قرارداد به پایان رسیده است یا میزان اجرت در قرار داد مشخص نشده است.

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین

4.7/5 - (8 امتیاز)