شکایت از کارفرما- گروه حقوقی لاوین

شکایت از کارفرما

بسیاری از کارگران برای احقاق حقوق از دست رفته‌ خود به دنبال شکایت از کارفرما هستند اما راه آن را نمی‌دانند. به طور کلی اختلافات پیش آمده بین کارگر و کارفرما از مسائلی است که امروزه عده بسیاری در پی کسب اطلاع از نحوه رسیدگی به آن‌ها هستند. برای مثال کارگر می‌تواند در موارد زیر از کارفرما شکایت کند: اخراج غیرقانونی، عدم پرداخت حقوق، عدم پرداخت حق بیمه و عدم عقد قرارداد.

در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین به بررسی مراحل حل اختلاف کارگر و کارفرما و مراحل شکایت از کارفرما می‌پردازیم. 

نصب اپلیکیشن حقوقی لاویـــــــن

دسترسی آسان و فوری به وکیل متخصص با نصب اپلیکیشن حقوقی لاویـــــــن

مراحل حل اختلاف

1- سازش

مطابق با ماده ۱۵۷ قانون کار هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها حــل و فصل خواهد شد. از ظاهر ماده چنین به نظر می‌رسد که سازش به عنوان مرحله‌ اول اختلاف، محسوب می‌شود. در صورت عدم سازش در مرحله بعد حق مراجعه به مراجع حل اختلاف برای طرفین ایجاد می‌شود. بنابراین، قاعدتاً ادارات کار پس از رؤیت گواهی عدم سازش باید اقدام به وصول شکایت و تشکیل پرونده در مراجع حل اختلاف بنمایند.

اگر این فرض را قبول داشته باشیم در صورت وجود نمایندگی کارگر، شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی، این کار امکان پذیر خواهد بود. در صورت عدم وجود نمایندگی، به دلیل مشکلات ناشی از عدم استقبال کارفرمایان از امضای بـرگه‌ عدم سازش و بی‌اطلاعی کارگران، احتمال به دست آوردن این برگه برای ارائه به هیئت تشخیص ضعیف خواهد بود. در چنین صورتی به نظر می‌رسد که ادارات کار ناگزیر از قبول شکایت خواهند بود.

شکایت از کارفرما-گروه حقوقی لاوین

2- رسیدگی در مراجع حل اختلاف

با این فرض که سازش به خاطر شدت اختلاف بین طرفین ممکن است کارساز نباشد، حل قطعی و نهایی اختلاف به هیات‌های تشخیص و هیات‌های حل اختلاف سپرده شده است.

الف: رسیدگی در هیات تشخیص

در صورت عدم سازش، نخستین مرجع رسمی هیأت تشخیص است. تمام آراء صادره از طرف هیأت تشخیص غیر قطعی و در ظرف مدت معین قابل شکایت می‌باشند. از این روی می‌توان هیأت مذکور را به عنوان هیأت داوری اجباری تلقی کرد. در صورت اعتراض به رأی هیأت تشخیص، هر یک از طرفین حق شکایت به هیأت حل اختلاف را خواهد داشت.

ب: رسیدگی در هیات حل اختلاف

هيأت حل اختلاف مرجع نهایی حل اختلاف است. آراء هیئت احل اختلاف پس از صدور، قطعی و لازم الاجرا هستند. شایان ذکر است این هیأت در ترکیب دولتی خود یک عضو قضایی (رئیس دادگستری محل) را دارا است و از نظر رسیدگی و صدور حکم دارای ظاهر قضایی است و احکام آن به وسیله اجرای احکام دادگستری لازم الاجراء می‌باشد.

مراحل شکایت از کارفرما

الف- اقدامات مربوط به شکایت از کارفرما به ترتیب زیر است:

1- در سامانه جامع روابط کار به آدرس  prkar.mcls.gov.ir ثبت نام کنید؛

2- احراز هویت در سامانه را انجام دهید؛

3- دادخواست خود را در قسمت خدمات سامانه ثبت کنید؛

4- اطلاعات شخصی و کاری ،علت دادخواست و شرح آن را در فرم دادخواست را تکمیل کنید؛

5- زمان و مکان جلسه سازش توسط اداره کار تعیین می‌شود؛

6- زمان برگزاری جلسه رسیدگی از طریق پیامک به کارفرما و کارگر ابلاغ  می‌شود؛

7- جلسه سازش در اداره کار برگزاری می‌شود و رسیدگی به دادخواست انجام می‌پذیرد؛

8- طرفین در جلسه دلایل و مدارک خود را ارائه می‌کنند؛

9- رای صادر می‌شود؛

ب- اگر در اتمام رسیدگی، سازشی انجام نشد، رسیدگی به اختلاف به هیئت تشخیص، محول می‌شود که به صورت زیر است:

1- اداره کار زمان جلسه هیئت تشخیص را تعیین می‌کند و به طرفین ابلاغ می‌شود؛

2- رای صادره قبلی و شکایت بررسی می‌شود؛

3- در هیئت تشخیص سعی می‌شود تا توافقی بین کارگر و کارفرما صورت بگیرد. بنابراین می‌توان هیئت مذکور را به عنوان هیئت داوری اجباری تلقی کرد زیرا تمام آراء صادره از طرف هیئت تشخیص، غیرقطعی و در ظرف مدت معین قابل شکایت است.

ج- اگر در هیئت تشخیص توافقی انجام نشد و به رای صادره اعتراض شد، رسیدگی به هیئت حل اختلاف واگذار شده و آراء آن قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

شکایت از کارفرما - گروه حقوقی لاوین

در پایان، توصیه می‌شود جهت دریافت مشاوره حقوقی آنلاین از وکیل کیفری در رابطه با موضوع شکایت از کارفرما اپلیکیشن حقوقی لاوین را نصب نمایید. از طریق اپلیکیشن حقوقی لاوین شما می‌توانید خدمات حقوقی را به صورت آنلاین و تخصصی دریافت نمایید.

پرسش و پاسخ مرتبط

1- آیا کارگر می تواند به علت مطالبه کار از وی در روزهای تعطیل، از کارفرما شکایت کند؟

بله، با توجه به مطالب فوق می‌تواند شکایت خود را ثبت کند.

2- آیا کارگر می‌تواند به این خاطر که کارفرما مزایایی کمتر از قانون کار برای او اختصاص داده است از او شکایت کند؟

بله، در این صورت نیز با توجه به توضیحات ارائه شده در این نوشتار، می‌تواند شکایت خود را ثبت کند.

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین- ملیکا میرزایی”

5/5 - (1 امتیاز)