شکایت در دیوان عدالت اداری- گروه حقوقی لاوین

شکایت در دیوان عدالت اداری

مطابق با اصل 173 قانون اساسی به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏‌های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آن‌ها، دیوانی‏ به‏ نام‏ “دیوان‏ عدالت‏ اداری‏” زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تأسیس‏ می‏‌شود. در اجرای این اصل، یعنی به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری تشکیل شده است. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین در رابطه با موضوع شکایت در دیوان عدالت اداری اطلاعات کاربردی را به شما ارائه می‌دهیم.

نصب اپلیکیشن حقوقی لاویـــــــن

دسترسی آسان و فوری به وکیل متخصص با نصب اپلیکیشن حقوقی لاویـــــــن

چگونگی طرح شکایت

جهت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری باید اقدامات زیر را انجام داد:

۱. تنظیم دادخواست نخستین گام جهت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری است. برای ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری پنج روش وجود دارد؛

۳. پس از ارجاع پرونده شما به شعبه دیوان عدالت اداری شماره پرونده از طریق پیامک برای شما ارسال می‌شود و شما می‌توانید در سامانه ثنا قوه قضائیه وارد شده و شماره پرونده خود را وارد کنید و در جریان اقدامات انجام شده بر روی پرونده خود قرار گیرید.

توصیه می‌شود پیش از ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری از وکیل دیوان عدالت اداری مشاوره حقوقی دریافت نمایید.

صلاحیت دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری در موارد زیر صلاحیت رسیدگی دارد:

۱. دیوان عدالت اداری مرجع شکایت علیه تصمیمات و اقدامات واحد‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌باشد. از آنجا که ممکن است سازمان‌های دولتی مبادرت به اتخاذ تصمیماتی نمایند که در محدوده صلاحیت قانونی آن‌ها نباشد و اینکه تصمیمات گرفته شده با قوانین در تضاد باشد همه شهروندان می‌توانند ابطال این تصمیمات را از دیوان عدالت تقاضا نمایند؛

۲. دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی برای ابطال آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی است که خلاف قانون می‌باشند؛

۳. از موارد دیگر صلاحیت دیوان رسیدگی به شکایت استخدامی می‌باشد. کارمندان دولت در صورتی که مدعی باشند که سازمان مربوطه حقوق قانونی آن‌ها را در نظر نگرفته است می‌توانند برای الزام سازمان به پرداخت حقوق قانونی خود به دیوان عدالت شکایت نمایند؛

۴. در قوانین مختلف کمیسیون‌هایی پیش‌بینی شده است که صلاحیت رسیدگی به اموری را دارند که بر‌ای آن‌ها تعیین شده است. آراء این کمیسیون‌های اداری قابل اعتراض و ابطال در دیوان عدالت اداری است. از جمله این کمیسیون‌ها می‌توان به کمیسون‌های مالیاتی، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها اشاره نمود.

شکایت در دیوان عدالت اداری- گروه حقوقی لاوین

نحوه رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری

رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری به صورت غیر‌حضوری می‌باشد. پس از ثبت دادخواست پرونده به یکی از شعب بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. شعبه دادخواست و ضمائم (پیوست‌ها) را برای سازمان طرف شکایت می‌فرستد تا سازمان مربوطه پاسخ خود را به دیوان اعلام نماید. چنانچه نیاز به استعلامات یا اخذ نظریه کارشناسی باشد حسب مورد اقدام خواهد شد و سپس بر مبنای نتایج حاصله مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی صادره توسط دیوان به طرفین دعوی ابلاغ می‌شود و طرفین می‌توانند ظرف مهلت بیست روز به این رأی اعتراض نمایند. در صورت اعتراض، پرونده به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌گردد و به اعتراض رسیدگی می‌شود. رأی صادره از شعب تجدیدنظر قطعی است.

اجرای احکام صادره از دیوان عدالت اداری

از آنجا که طرف شکایت در دیوان عدالت اداری سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌باشند لذا طبق ماده ۱۰۷ قانون دیوان عدالت اداری مکلف‌اند آراء دیوان را بلافاصله پس از ابلاغ اجرا نمایند.

در قانون دیوان عدالت اداری واحدی به نام واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد که زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی انجام وظیفه می‌کند. یک نسخه از آراء قطعی دیوان به واحد اجرای احکام ارسال می‌شود. محکوم علیه موظف است ظرف مدت یک ماه حکم را اجرا و نتیجه را به واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری گزارش نماید. اگر مرجعی که محکوم شده است از اجرای حکم امتناع نماید واحد اجرای احکام مراتب را به رئیس دیوان گزارش می نماید و شعبه موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف از اجرای حکم رسیدگی نموده و حکم مقتضی را صادر نماید.

پرسش و پاسخ مرتبط

1- برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری چه اقداماتی را باید انجام داد؟

جهت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری باید به سامانه ساجد مراجعه نمایید و دادخواست خود را در آن سامانه ثبت کنید.

2- نحوه رسیدگی به شکایت در دیوان عدالت اداری چگونه است؟

رسیدگی در دیوان عدالت اداری غیر حضوری است. بعد از ثبت دادخواست، یکی از شعب بدوی دیوان رسیدگی به پرونده را بر عهده می‌گیرد.  این شعبه دادخواست و پیوست‌ها را برای سازمان طرف شکایت ارسال می‌نماید تا این سازمان پاسخ خود را به دیوان اعلام نماید. پس از آن، شعبه با توجه به نتایج حاصله، رأی مقتضی صادر می‌کند.

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین

امتیاز دهی