صورت مجلس تفکیکی

صورت مجلس تفکیکی

صورت مجلس تفکیکی، صورت مجلسی است که اداره ثبت بر مبنای پایان کار پروژه‌های آپارتمانی تهیه و بر اساس آن قسمت‌های اختصاصی میان مالکین تقسیم می‌شود. در واقع برای تقسیم زمین میان چند شریک و برای صدور سند آپارتمان‌های پیش خرید شده اخذ صورت مجلس تفکیکی ضروری است. در این نوشتار اطلاعات کاربردی را در خصوص این موضوع به شما ارائه خواهیم داد.

توصیه می‌شود اگر در رابطه با موضوع صورت مجلس تفکیکی نیاز به مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل ملکی دارید، به اپلیکیشن حقوقی لاوین وارد شوید. همچنین می‌توانید جهت مشاوره حقوقی حضوری یا ارجاع پرونده به وکیل دادگستری با دفتر گروه حقوقی لاوین تماس بگیرید. وکلای متخصص ما در دپارتمان  حقوق املاک و اراضی آماده ارائه خدمات حقوقی با کیفیتی متفاوت در این رابطه به شما می‌باشند.

موارد دعوی الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

این دعوی عمدتاً در دو مورد مطرح می‌شود:

1- مورد اول زمانی است که شما با تنظبیم قرارداد پیش خرید آپارتمان، آپارتمانی را پیش خرید نموده‌اید و عملیات ساختمانی تکمیل شده و برای ساختمان پایان کار صادر شده است اما فروشنده از اداره ثبت تقاضای صورت مجلس تفکیکی ننموده است. در واقع اخذ صورت مجلس تفکیکی مقدمه صدور سند آپارتمان است. بنابراین تا زمانی که صورت مجلس تفکیکی اخذ نشده باشد امکان تنظیم سند رسمی وجود ندارد. از این رو اگر فروشنده از تنظیم سند امتناع نماید، همزمان با اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا قبل از آن باید الزام فروشنده به اخذ صورت مجلس تفکیکی را نیز تقاضا نمود تا مقدمات لازم برای تنظیم سند رسمی فراهم باشد.

2- مورد دوم زمانی است که یک قطعه زمین، مشاع بین چند نفر مالک می‌باشد و این زمین دارای شرایط لازم برای تفکیک است. لذا هر یک از مالکین می‌توانند تقاضای تقسیم زمین را مطرح نمایند. در واقع برای تقسیم زمین لازم است زمین به قطعات مختلف تفکیک شود. بدین منظور صورت مجلس تفکیکی تنظیم می‌شود و سپس قطعات بین شرکاء تقسیم خواهند شد.

توصیه می‌شود چنانچه قصد طرح دعوای الزام به اخذ صورت مجلس نفکیکی را دارید، با وکیل دادگستری متخصص در حقوق املاک و اراضی مشورت نمایید.

تعریف صورت مجلس تفکیکی

در پروژه‌های آپارتمانی پس از این که عملیات ساختمانی به اتمام رسید پایان کار برای ملک صادر می‌شود و در پایان کار کاربری همه قسمت‌های ساختمان مشخص می‌گردد. برای قسمت‌هایی که دارای استفاده اختصاصی است می‌توان تقاضای سند مستقل نمود. که شامل آپارتمان، پارکینگ‌ها و انبار‌ها می‌باشد. لذا اداره ثبت بر مبنای پایان کار صورت جلسه‌ای تهیه و در آن قسمت‌های اختصاصی را با مشخصات کامل ذکر می‌کند و به هر قطعه شماره جدیدی اختصاص می دهد. این صورت جلسه را صورت مجلس تفکیکی می‌نامند. با توجه به صورت مجلس تفکیکی مالکین می‌توانند نسبت به تقسیم قسمت‌های اختصاصی بین خود اقدام نمایند.

شایان ذکر است، در صورتی که آپارتمانی را پیش خرید نموده‌اید یا ملکی را خریداری کرده‌اید که هنوز تشریفات مربوط به اخذ پایان کار ملک انجام نشده است، همزمان با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا قبل از آن می‌بایست دعوای الزام به اخذ پایان کار از دادگاه تقاضا نمایید.

"</p

تعریف ملک مشاع

ملک مشاع به هر ملکی گفته می‌شود که مالکیت آن بین دو یا چند نفر به صورت مشترک است. در ملک مشاع همه شرکاء در ذره ذره ملک مالک می‌باشند. بنابراین هیچ یک از شرکاء حق ندارد بدون اجازه سایر شرکاء در ملک تصرف نماید. شرکاء ملک در صورتی که در خصوص بهره‌برداری از ملک با هم تراضی و توافق ننمایند می‌توانند تقاضای تقسیم ملک مشاع را در دادگاه مطرح نمایند. چنانچه ملک قابل افراز باشد، ملک افراز و بین مالکین تقسیم می‌شود. اما اگر ملک قابل افراز نباشد دستور فروش مال مشاع صادر و ملک از طریق مزایده به فروش می‌رود و بهای آن بین شرکاء تقسیم می‌شود.

تفاوت افراز و تفکیک ملک

اگر ملکی مشاع بین چند نفر باشد در صورت تفکیک ملک فقط به قطعات کوچکتر تقسیم می‌شود و همچنان مالکین در قطعات کوچکتر نیز به صورت مشاع مالکیت دارند. اما در افراز سهم یکی از شرکاء که تقاضای تقسیم سهم خود را نموده است از دیگران جدا می‌شود و تقاضای این شخص گر چه منجر به تفکیک حصاری از ملک می‌شود اما افراز نام دارد. زیرا علاوه بر جدا شدن سهم وی در قسمت تفکیک شده دیگر سایر مالکین مالکیت ندارند و اشاعه در بخش افراز شده از بین می‌رود.

پرسش و پاسخ مرتبط

1- در چه مواردی دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی در دادگاه مطرح می شود؟

این دعوی در دو مورد اقامه می شود:

مورد اول زمانی که فروشنده آپارتمان های پیش فروش شده پس از تکمیل و صدور پایان کار برای آن ها از اداره ی ثبت تقاضای صورت مجلس تفکیکی نمی نماید. مورد دوم جهت تقسیم ملک مشاعی که دارای شرایط لازم برای تفکیک است.

2- منظور از صورت مجلس تفکیکی چیست؟

منظور صورت مجلسی است که اداره ثبت بر مبنای پایان کار پروژه‌های آپارتمانی تهیه نموده و بر اساس آن تقسیم قسمت‌های اختصاصی میان مالکین انجام می‌شود.

3- منظور از ملک مشاع چیست؟

منظور از ملک مشاع، ملکی است که دو یا چند نفر به صورت همزمان مالک آن هستند.

4- افراز چه تفاوتی با تفکیک مال دارد؟

در تفکیک، ملک صرفاً به قطعات کوچکتر تقسیم می‌شود و قطعات کوچکتر بین مالکین مشاع باقی می‌مانند. اما در افراز، ملک از حالت مشاع بودن خارج می‌شود و دیگر مالکین نسبت به آن قسمت‌های افرازشده، حقی ندارند.

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین

امتیاز دهی