طلاق توافقی-گروه حقوقی لاوین

طلاق توافقی

طلاق ممکن است از جانب مرد درخواست شود و یا از جانب زن و یا به صورت توافقی. در این نوشتار در رابطه با طلاق توافقی اطلاعات کاربردی را به شما ارائه خواهیم داد. پیشنهاد می‌شود که اگر در رابطه با موضوع طلاق توافقی به مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل خانواده نیاز دارید، اپلیکیشن حقوقی لاوین را نصب کنید. با استفاده از اپلیکیشن حقوقی لاوین علاوه بر دریافت خدمات حقوقی آنلاین می‌توانید درخواست مشاوره حضوری یا پذیرش وکالت را نیز ثبت نمایید. وکلای متخصص حقوق خانواده گروه حقوقی لاوین آماده ارائه خدمات حقوقی در این رابطه به شما می‌باشند.

نصب اپلیکیشن حقوقی لاویـــــــن

دسترسی آسان و فوری به وکیل متخصص با نصب اپلیکیشن حقوقی لاویـــــــن

درخواست طلاق توافقی

برای ثبت درخواست طلاق توافقی طرفین می‌توانند به دادگاه خانواده یا مراکز مشاور خانواده رجوع نمایند. ماده 25 قانون حمایت از خانواده در این خصوص بیان می‌دارد:

در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. همچنین طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.

بنابراین جهت ثبت درخواست طلاق توافقی هم امکان مراجعه به دادگاه خانواده وجود دارد و هم امکان مراجعه به مراکز مشاوره خانواده. این برخلاف مواردی است که درخواست طلاق از طرف زوجه یا درخواست طلاق از جانب زوج می‌باشد. در واقع در این موارد امکان مراجعه مستقیم به مراکز مشاور خانواده وجود ندارد.

لازم به ذکر است، پیش از مراجعه به دادگاه خانواده می‌بایست دادخواست مربوطه را تنظیم کنید و با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی آن را ثبت نمایید. در نظر داشته باشید که پیش از مراجعه به دفاتر خدمات قضایی ثبت نام در سامانه ثنا الزامی است.

طلاق توافقی-گروه حقوقی لاوین

مراکز مشاوره خانوادگی

مطابق با ماده 16 قانون حمایت از خانواده، مراکز مشاوره خانواده، مراکزی هستند که به منظور تحکیم مبانی خانواده، جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی، جلوگیری از طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش تشکیل می‌شوند.

در صورتی که زوجین جهت طلاق توافقی مستقیماً به مراکز مشاوره خانواده مراجعه نمایند یا دادگاه زوجین را به مراکز مذکور ارجاع دهد، مرکز مشاوره پس از ارائه خدمات مشاوره‌ای اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

الف- چنانچه ارائه خدمات مشاوره‌ای منتج به صلح و سازش شود، صورت جلسه تنظیم و در سامانه مربوطه ثبت و پرونده بایگانی می‌شود؛

ب- اگر ارائه خدمات مشاوره‌ای منتج به صلح و سازش نشود، مراتب مذکور از طریق سامانه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا دادگاه خانواده منعکس می‌شود.

در رابطه با مراکز مشاور خانواده می‌بایست به این موضوع توجه نمایید که حضور زوجین در این مراکز الزامی است. مگر آن که زوجین یا یکی از آن‌ها مقیم خارج از کشور باشند یا حضور شخص آن‌ها با توجه به مدارک و مستندات به تشخیص واحد مشاوره امکان پذیر نباشد. در این صورت وکیل می‌تواند به جای شخص غایب در مراکز مشاوره خانواده حضور یابد.

گواهی عدم امکان سازش

پس از درخواست طلاق توافقی و در مواردی که درخواست طلاق از طرف زوج است، دادگاه خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر می‌نماید. ثبت طلاق به موجب گواهی عدم امکان سازش منوط به قطعیت آن است. به عبارت دیگر در صورتی که گواهی عدم امکان سازش قابل واخواهی یا قابل تجدیدنظرخواهی نباشد، قابل اجرا است و طلاق قابل ثبت در دفاتر رسمی طلاق می‌باشد.

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای ارائه به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق جهت ثبت طلاق، سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی می‌باشد. بنابراین در صورتی که در این مهلت سه ماه گواهی عدم امکان سازش به دفاتر مذکور تسلیم نشود، گواهی باطل می‌شود. در نتیجه طلاق قابل ثبت نیست.

ماده 34 قانون حمایت از خانواده در این خصوص بیان می‌دارد:

«مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی ‌شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است».

در رابطه با تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفتر رسمی ازدواج و طلاق باید موارد زیر را نیز مد نظر قرار دهید:

الف- اگر مرد در مهلت سه ماه مذکور در دفتر رسمی ازدواج و طلاق حضور یابد و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم نماید اما زن ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زن، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع او می‌رسد. لازم به ذکر است فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه طلاق نباید کمتر از یک هفته باشد؛

ب- چنانچه زن بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور مرد، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر رسمی ازدواج و طلاق نیست.

طلاق توافقی-گروه حقوقی لاوین

حقوق مالی زن در طلاق توافقی

دادگاه خانواده‌ای که به موضوع درخواست طلاق توافقی رسیدگی می‌کند می‌بایست راجع به حقوقی مالی زن نیز تصمیم گیری نماید. رسیدگی راجع به حقوق مالی زن نیاز به درخواست جداگانه ندارد و رسیدگی به آن تکلیف دادگاه است. بنابراین دادگاه خانواده مذکور ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش می‌بایست در خصوص موارد زیر نیز تعیین تکلیف نماید:

1- جهیزیه؛ 2- مهریه؛ 3- نفقه؛ 4- حضانت اطفال.

پرسش و پاسخ مرتبط

1- جهت ثبت درخواست طلاق توافقی می‌بایست به کدام مرجع مراجعه کنیم؟

برای ثبت درخواست طلاق توافقی امکان مراجعه به دادگاه خانواده و همچنین مراکز مشاوره خانواده به صورت مستقیم وجود دارد.

2- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش جهت تسلیم به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق برای ثبت طلاق چقدر است؟

مدت اعتبار تسلیم گواهی عدم امکان سازش جهت ثبت طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه است. در صورت عدم مراجعه در این مهلت گواهی مذکور باطل می‌شود.

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– سجاد اسفندیاری”

امتیاز دهی