مجازات تعزیری- اپلیکیشن حقوقی لاوین

مجازات تعزیری

مجازات تعزیری درجه بندی مختلفی دارد. مجازات‌های تعزیری در 8 درجه تقسیم بندی شده‌اند. درجه بندی مجازات ها از درجه 1 تا درجه 8 به صورت شدید به خفیف پیش می‌رود. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین شما را با انواع درجات مجازات‌های تعزیری آشنا خواهیم کرد.

تعریف مجازات تعزیری

تعزیر مجازاتی است که حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون تعیین می‌شود. در واقع قانون مجازات اسلامی در رابطه با جرائمی که مشمول عنوان حد، قضاص یا دیه نیستند، مجازات تعزیری را بر مرتکب جرم اعمال می‌نماید. مجازات تعزیری در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود.

دادگاه در صدور حکم تعزیری، می‌بایست موارد زیر را مدنظر قرار دهد:

1- انگیزه مرتکب از ارتکاب جرم؛

2- وضعیت ذهنی و روانی مرتکب حین ارتکاب جرم؛

3- شیوه ارتکاب جرم؛

4- گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار جرم؛

5- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم؛

6- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب؛

7- تأثیر مجازات تعزیری بر مرتکب.

مجازات تعزیری- گروه حقوقی لاوین

درجه بندی مجازات تعزیری

مجازات تعزیری که قاضی به آن حکم می‌دهد ممکن است حبس، جزای نقدی، شلاق و غیره باشد. هر کدام از این مجازات‌ها با توجه به میزان آن‌ها به یک درجه خاص مربوط می‌شوند. مجازات درجه 1 شدیدترین نوع مجازات تعزیری است و مجازات درجه 8 هم خفیف‌ترین نوع آن محسوب می‌شود. شایان ذکر است چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر نماید.

درجه‌بندی مجازات‌ها به صورت زیر است:

درجه ۱

حبس بالاتر از بیست و پنج سال؛

جزای نقدی بیشتر از دویست و هشتاد میلیون تومان؛

مصادره کل اموال؛

انحلال شخص حقوقی.

درجه ۲

حبس بالاتر از پانزده سال تا بیست و پنج سال؛

جـزای نقدی بیشتر از 150 میلیون تومان تا 280 میلیون؛

درجه ۳

حبس بالاتر از ده تا پانزده سال؛

جزای نقدی بیشتر از 100 میلیون تومان تا 150 میلیون تومان.

درجه ۴

حبس بالاتر از پنج تا ده سال؛

جـزای نقدی بیشتر از 50 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان؛

انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.

درجه ۵

حبس بیش از دو تا پنج سال؛

جزای نقدی بیشتر از 24 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان؛

محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال؛

ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی؛

ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.

درجه ۶

حبس بیش از شش ماه تا دو سال؛

جـزای نقدی بیشتر از 6 میلیون تومان تا 24 میلیون تومان؛

شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت؛

محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال؛

انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها؛

ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛

ممنوعـیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛

ممنوعیت از صادر کردن برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛

درجه ۷

حبس از نود و یک روز تا شش ماه؛

جزای نقدی بیشتر از 3 میلیون تومان تا 6 میلیون تومان؛

شلاق از یازده تا سی ضربه؛

محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.

درجه ۸

حبس تا سه ماه؛

جـزای نقدی تا 3 میلیون؛

شلاق تا ده ضربه.

مجازات تعزیری اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی (مانند شرکت‌های تجاری) نیز مانند اشخاص حقیقی (انسان) دارای مسئولیت کیفری هستند و در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌ شود،با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شوند:

1- انحلال شخص حقوقی؛

2- مصادره کل اموال؛

3- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛

4- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛

5- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال؛

6- جزای نقدی؛

7- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها؛

در خصوص مجازات تعزیری اشخاص حقوقی ذکر دو نکته لازم است:

اول آن که، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود؛

دوم آن که، مجازات شخص حقوقی، مانع از مجازات شخص حقیقی نیست.

توصیه می‌شود اگر در رابطه با موضوع مجازات تعزیری نیاز به مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل کیفری دارید، به اپلیکیشن حقوقی لاوین وارد شوید. همچنین می‌توانید جهت مشاوره حقوقی حضوری یا ارجاع پرونده به وکیل دادگستری با دفتر گروه حقوقی لاوین تماس بگیرید. لازم به ذکر است وکلای متخصص ما در دپارتمان حقوق کیفری آماده‌ی ارائه‌ی خدمات حقوقی با کیفیتی ممتاز در رابطه با موضوعات جزایی و کیفری به شما می‌باشند و شما می‌توانید از مشاوره‌ی تخصصی آن‌ها بهره‌مند شوید.

مجازات تعزیری- دپارتمان حقوق کیفری لاوین

پرسش و پاسخ مرتبط

1- مجازات تعزیری چیست؟

قانون مجازات اسلامی در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیستند، مجازات تعزیری تعیین و اعمال می‌نماید.

۲- درجه بندی مجازات تعزیری چیست؟

مجازات‌های تعزیری در 8 درجه تقسیم بندی شده‌اند. مجازات تعزیری ممکن است حبس، جزای نقدی، شلاق و غیره باشد. هر کدام از این مجازات‌ها با توجه به میزانشان به یک درجه خاص مربوط می‌شوند. مجازات درجه 1 شدیدترین نوع مجازات تعزیری است و مجازات درجه 8 هم خفیف ترین نوع آن می‌باشد.

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– ملیکا میرزایی”

امتیاز دهی