مجازات تکمیلی - گروه حقوقی لاوین

مجازات تکمیلی

مجازاتی که برای تکمیل مجازات اصلی به آن اضافه می‌شود، مجازات تکمیلی نام دارد. در این نوشتار درباره‌ی موضوع مجازات تکمیلی و نکات مربوط به آن به شما مطالب کاربردی ارائه خواهیم داد.

توصیه می‌شود اگر در رابطه با موضوع مجازات تکمیلی نیاز به مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل کیفری دارید، به اپلیکیشن حقوقی لاوین وارد شوید. همچنین می‌توانید جهت مشاوره حقوقی حضوری یا ارجاع پرونده به وکیل دادگستری با دفتر گروه حقوقی لاوین تماس بگیرید. لازم به ذکر است وکلای متخصص ما در دپارتمان حقوق کیفری آماده‌ی ارائه‌ی خدمات حقوقی با کیفیتی در رابطه با موضوعات جزایی و کیفری به شما می‌باشند و شما می‌توانید از مشاوره‌ی تخصصی آن‌ها بهره‌مند شوید.

نصب اپلیکیشن حقوقی لاویـــــــن

دسترسی آسان و فوری به وکیل متخصص با نصب اپلیکیشن حقوقی لاویـــــــن

مجازات تکمیلی

دادگاه می‌تواند فردی را که به قصاص یا مجازات تعزیری محکوم شده است، با رعایت شرایط قانونی، به یک یا چند مجـازات تکمیـلی متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی محکوم نماید.

مدت مجازات تکمیلی نباید از دو سال بیش‌تر باشد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مشخص کرده باشد. لازم به ذکر است اگر مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، مجرم باید فقط مجازات اصلی را تحمل کند.

همان‌گونه که از نام این مجازات‌ها پیداست، جنبه تکمـیلی دارند و حتما باید همراه با مجـازات اصلی مورد حکم قرار بگیرند و دادگاه نمی‌تواند این مجازات‌ها را به تنهایی صادر کند. بنابراین در مواردی که مجرم به هر دلیلی مانند عفو یا گذشت شاکی از مجازات اصلی معاف شود، مجـازات تکمیـلی نیز از بین می‌رود. البته این حکم شامل مواردی که دادگاه در مجازات اصلی تخفیف داده یا آن را به حالت تعلیق درآورده نمی‌شود و در این موارد مجـازات تکمیـلی از بین نمی‌رود.

انواع مجازات‌های تکمیلی

مجازات‌های تکمیـلی در ماده 23 قانون مجـازات اسلامی مشخص شده‌اند. چند مورد از مهم‌ترین مجازات‌های تبعی به شرح زیر می‌باشد:

الف- اقامت اجباری در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محل‌های معین
پ- منع از اشتغال به شغل حرفه یا کار معین
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منع از رانندگی

ج- منع از داشتن دسته چک
چ- الزام به خدمات عمومی
ح- انتشار حکم محکومیت قطعی

مجازات تکمیلی گروه حقوقی لاوین--

 مجازات تکمیـلی اخـتیاری

در جرائم عمدی قاضی اختیار دارد علاوه بر مجازات اصلی، مجرم را به مجازات تکمیلی نیز محکوم کند؛ به این معنا که صدور حکم مجـازات تکمیلی به اختیار قاضی واگذار شده است و او می‌تواند حکم به مجازات تکمیلی ندهد.   

مجازات تکمیـلی اجـباری

در این موارد قاضی حتماً باید مجرم را علاوه بر مجازات اصلی به مجـازات تکمیـلی هم محکوم کند. برای مثال در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بیان شده که دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های اصلی، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی، حداکثر به دو مورد مجازات تکمیـلی محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم نماید. یعنی قانونگذار در برخی از موارد برای تکمیل مجازات اصلی مجازات دیگری را نیز تعیین می‌کند.

تشدید مجازات تکمیلی

اگر محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت نکند، دادگاه صادرکننده‌ی حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجـازات تکمیـلی را تا یک سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌کند.

تخفیف مجازات تکمیلی

بعد از گذشتن نیمی از مدت مجـازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورتی که به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم اطمینان دارد، مجـازات تکمیـلی مجرم را لغو کند یا میزان آن را کاهش دهد.

پرسش و پاسخ مرتبط

1- مجـازات تکمیـلی چیست؟

مجازاتـی که برای تکمـیل مجـازات اصلی به آن افزوده می‌شود، مجازات تـکمیلی نام دارد. دادگاه می‌تواند فردی را که به قصاص یا مجازات تعزیری محکوم شده است، با رعایت شرایط قانونی، به یک یا چند مجـازات تکمیـلی متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی محکوم نماید.

2- شرایط لغو یا کاهش مدت زمان مجـازات تکمیلی چیست؟
الف) گذشت نیمی از مدت مجـازات تکمیلی ب) پیشنهاد قاضی اجرای احکام ج) اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم.

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– ملیکا میرزایی”

5/5 - (1 امتیاز)