مطالبه سود شرکت های تجاری گروه حقوقی لاوین

مطالبه سود شرکت های تجاری

شیوه مطالبه سود شرکت های تجاری یکی از موضوعاتی است که سهام‌داران در شرکت‌های تجاری آن سر و کار دارند. در ادامه این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم. وکلای متخصص حقوق شرکت‌های تجاری در گروه حقوقی لاوین آماده ارائه مشاوره حقوقی در این رابطه به شما هستند.

تعریف چند اصطلاح 

در ابتدا جهت آشنایی هر چه بیشتر شما با موضوع مطالبه سود شرکت های تجاری چند اصطلاح را تعریف می‌نماییم:

– شرکت سهامی

شرکتی تجاری است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است. شرکت‌های سهامی خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: سهامی عام و سهامی خاص. سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن قسمتی از سرمایه آن را از طریق فروش سهام به عموم مردم تأمین می‌کنند؛ اما در سهامی خاص تمام سرمایه  توسط مؤسسین و در زمان تأسیس تأمین می‌شود.

– شرکت تضامنی

شرکتی است که با یک نام مخصوص جهت انجام امور تجاری بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و اگر دارایی آن برای پرداخت بدهی‌های شرکت کافی نباشد، هر شریک مسئول پرداخت تمام بدهی‌ها می‌باشد.

– شرکت نسبی

شرکتی است که برای انجام امور تجاری تحت عنوان اسم مخصوصی تشکیل می‌شود. در این شرکت مسئولیت هر یک از شرکاء در برابر بدهی‌های شرکت نسبت به سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است.

– شرکت با مسئولیت محدود

این شرکت نیز برای امور تجاری میان دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و بدون آن که سرمایه به سهام تقسیم شود، هر شریک فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول بدهی‌های آن می‌باشد (جهت آشنایی بیشتر با موضوع تأسیس شرکت‌های تجاری روی این لینک کلیک نمایید).

مطالبه سود در شرکت های سهامی

پیش از آن که به موضوع بپردازیم لازم است تا با انواع سود و روند تقسیم آن آشنا شویم.

انواع سود

سود انواع مختلفی دارد. انواع سود عبارت‌اند از:

– سود خالص یا سود ویژه ی سالانه: درآمد حاصل در یک سال مالی منهای تمامی هزینه‌ها، استهلاکات و ذخیره‌ها؛

– سود قابل تقسیم: سود خالص سال مالی منهای زیان‌های سال‌های قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال‌های قبل که تقسیم نشده است. منظور از اندوخته قانونی سرمایه‌ای است که در هر سال، پس از آن که از سود خالص شرکت، زیان‌های وارده در سال‌های قبل کسر شد، یک بیستم آن باید به عنوان اندوخته قانونی کنار گذاشته شود تا این که میزان کل آن به یک دهم سرمایه شرکت برسد. هر مبلغ که بیش از این میزان پس انداز شود، اندوخته اختیاری نام دارد؛

– سود تقسیم شده: چنانچه سود قابل تقسیم وجود داشته باشد، مجمع عمومی پس از تصویب سود‌های حساب‌های سال‌های مالی، مبلغی را که باید میان سهامدران تقسیم شود، تعیین می‌کند. شایان ذکر است مجمع عمومی می‌تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته‌های اختیاری بین سهام‌دران تقسیم شود.

مطالبه سود شرکت های تجاری- لاوین

تقسیم سود میان سهامدران

تقسیم سود میان سهام‌دران توسط مجمع عمومی عادی انجام می‌شود. در واقع مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های سال‌های مالی، در صورت وجود سود قابل تقسیم، مبلغی را که باید بین سهام‌دران تقسیم شود را معین خواهد کرد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم نیز توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود؛ اما اگر مجمع عمومی در خصوص این موضوع تصمیمی نگیرد هیئت مدیره موظف است در خصوص نحوه پرداخت سود به صاحبان سهام تصمیم‌گیری کند. در هر صورت پرداخت سود به سهام‌دران باید ظرف مدت زمان هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی انجام شود. شایان ذکر است تا زمانی که مجمع عمومی در خصوص سود قابل تقسیم تصمیم گیری نکند، هیئت‌مدیره نمی‌تواند سود را پرداخت نماید.

شیوه مطالبه سود در صورت پرداخت نشدن آن

از تاریخ تصویب مجمع عمومی عادی برای تقسیم سود میان سهام‌دران، سهام‌دران بابت سهم خود از سود قابل تقسیم، طلبکار شرکت محسوب می‌گردند؛ از این رو در صورتی که این سود پرداخت نشود، سهام‌داران می‌توانند دعوای الزام به پرداخت سود قابل تقسیم را علیه شرکت اقامه نمایند.

این دعوا حقوقی است و در دادگاه‌های حقوقی با تنظیم دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی انجام می‌شود. شایان ذکر است در این دادخواست در قسمت خوانده باید نام شرکت به عنوان شخصیت حقوقی را بنویسید و صرفاً نوشتن نام مؤسسین یا مدیر عامل یا اعضای هیئت‌مدیره کفایت نمی‌کند.

همچنین صورت‌جلسه تصویب سود قابل تقسیم حتما می‌بایست ضمیمه دادخواست باشد، در غیر این صورت دادگاه قرار عدم استماع صادر می‌نماید. در صورتی که شما به صورت‌جلسه مذکور دسترسی ندارید طرح چنین دعوایی ممکن نخواهد بود و باید از راه‌های جایگزین و طرح دعاوی دیگر به هدف خود برسید. وکلای متخصص حقوق شرکت ها در گروه حقوقی لاوین در این راه در کنار شما خواهند بود. از نظر صلاحیت محلی (نسبی) نیز، دادگاه واقع در مرکز اصلی شرکت صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد.

مطالبه سود در شرکت با مسئولیت محدود 

در شرکت با مسئولیت محدود تقسیم سود مطابق با اساسنامه انجام می‌شود. در صورتی که اساسنامه در این خصوص ساکت باشد، تقسیم سود به نسبت سهمی که هر یک از شرکاء از سرمایه شرکت دارد به عمل می‌آید.

اگر سود پرداخت نشود، مطالبه آن در شرکت با مسئولیت محدود نیز با طرح دعوای الزام به پرداخت سود به طرفیت شرکت (خوانده دعوا) به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل انجام می‌شود. دعوا حقوقی است و در دادگاه حقوقی اقامه می‌شود. از نظر صلاحیت محلی نیز دادگاه واقع در مرکز اصلی شرکت صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

مطالبه سود در شرکت تضامنی و نسبی

در شرکت‌های تضامنی و نسبی تقسیم سود به ترتیبی انجام می‌شود که در شرکت‌نامه بیان شده است. اگر شرکت‌نامه در رابطه با این موضوع ساکت باشد، تقسیم سود به نسبت سهمی که هر شریک در سرمایه شرکت دارد، صورت می‌پذیرد.

در صورت عدم پرداخت سود، جهت مطالبه آن باید در دادگاه حقوقی دعوای الزام به پرداخت سود به طرفیت شرکت اقامه شود. شایان ذکر است از نظر صلاحیت محلی، دادگاه واقع در مرکز اصلی شرکت صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد.

در پایان توصیه می‌شود اگر در رابطه با موضوع مطالبه سود شرکت های تجاری نیاز به مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل شرکت تجاری دارید، به اپلیکیشن حقوقی لاوین وارد شوید. همچنین می‌توانید جهت مشاوره حقوقی حضوری یا ارجاع پرونده به وکیل دادگستری با دفتر گروه حقوقی لاوین تماس بگیرید. وکلای متخصص ما در دپارتمان حقوق مالکیت فکری و فناوری آماده ارائه خدمات حقوقی با کیفیتی متفاوت در این رابطه به شما می‌باشند.

مطالبه سود شرت های تجاری- گروه حقوقی لاوین

پرسش و پاسخ مرتبط

۱- مطالبه سود در شرکت های تجاری چگونه انجام می‌شود؟

مطالبه سود در شرکت‌های تجاری در صورت عدم پرداخت با طرح دعوای الزام به پرداخت سود علیه خود شرکت به عنوان شخصیت حقوقی مستقل انجام می‌شود.

۲- تقسیم سود میان سهامداران در شرکت‌های سهامی چگونه انجام می‌شود؟

تصمیم گیری در خصوص میزان سود در این شرکت‌ها توسط مجمع عمومی عادی انجام می‌شود. همچنین نحوه پرداخت این سود نیز توسط این مجمع تعیین خواهد شد. البته در صورتی که مجمع عمومی عادی در این خصوص تصمیم‌گیری ننماید، هیئت‌مدیره در رابطه با این موضوع تصمیم گیری می‌کند. شایان ذکر است پرداخت سود سهامدران در هر صورت باید ظرف مدت ۸ماه انجام شود.

3- تقسیم سود در شرکت با مسئولیت محدود چگونه انجام می‌شود؟

تقسیم سود در این شرکت مطابق با اساسنامه انجام می‌شود و درصورتی که اساسنامه در این خصوص ساکت باشد، تقسیم سود به نسبت سهم شرکاء در سرمایه شرکت انجام می‌شود.

4 – تقسیم سود در شرکت‌های تضامنی و نسبی چگونه انجام می‌شود؟

 تقسیم سود در این شرکت‌ها به ترتیبی که درشرکت‌نامه آمده است انجام می‌شود و درصورتی که شرکت‌نامه در این خصوص ساکت باشد، تقسیم سود به نسبت سهمی که هر شریک در سرمایه شرکت دارد، انجام خواهد شد.

“تولید محتوای تخصصی لاوین– سجاد اسفندیاری”

امتیاز دهی