کمیسیون ماده 100-گروه حقوقی لاوین

کمیسیون ماده 100

در ماده 100 قانون شهرداری تشکیل کمیسیونی جهت رسیدگی به تخلفات مربوط به ساخت و ساز بدون مجوز یا بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه پیش‌بینی شده است. این کمیسیون که در موارد مذکور در ماده صد قانون شهرداری به تقاضای شهرداری‌ها تشکیل می‌شود به کمیسیون ماده 100 معروف است. در این نوشتار در رابطه با این کمیسیون اطلاعات جامعی را به شما ارائه خواهیم داد.

توصیه می‌شود که اگر در خصوص موضوع مورد بحث نیاز به مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل ملکی دارید اپلیکیشن حقوقی لاوین را نصب کنید. با اپلیکیشن حقوقی لاوین می‌توانید علاوه بر دریافت مشاوره حقوقی در بستر اپلیکیشن، درخواست پذیرش وکالت را نیز ثبت نمایید. وکلای متخصص در امور ملکی گروه حقوقی لاوین آماده ارائه خدمات حقوقی با کیفیتی متفاوت به شما می‌باشند.

نصب اپلیکیشن حقوقی لاویـــــــن

دسترسی آسان و فوری به وکیل متخصص با نصب اپلیکیشن حقوقی لاویـــــــن

تشکیل کمیسیون ماده 100

مطابق با تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری در مواردی که اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر به انتخاب شورا مطرح می‌شود.

کمیسیون ماده 100 به تقاضای شهرداری تشکیل می‌شود. پس از آن که پرونده مربوطه به کمیسیون ارسال می‌شود، کمیسیون به طرف ذی‌نفع اعلام می‌نماید که در مدت ده روز توضیحات خود را به صورت کتبی ارسال کند. پس از پایان یافتن این مهلت، کمیسیون به موضوع رسیدگی می‌نماید. این کمیسیون ظرف مدت یک ماه می‌بایست در رابطه با موضوع تصمیم گیری نماید. شایان ذکر است نماینده شهرداری نیز بدون حق رأی و جهت ادای توضیحات در جلسه کمیسیون شرکت می‌کند.

کمیسیون ماده 100 به کدام تخلفات رسیدگی می‌کند؟

این کمیسیون با تقاضای شهرداری به تخلفات زیر رسیدگی می‌کند:

1- احداث بنا بدون اخذ پروانه؛

2- احداث بنا مخالف با مفاد پروانه؛

3- عدم رعایت مقررات مربوط به عقب نشینی یا برهای اصلاحی؛

4- تخلف تراکم اضافی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنا مندرج در پروانه ساختمانی؛

5- عدم احداث پارکینگ؛

6- غیر قابل استفاده بودن پارکینگ و عدم امکان اصلاح آن؛

7- تجاوز به معابر شهر؛

8- عدم استحکام بنا؛

9- تغییر کاربری؛

10- عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی.

کمیسون ماده100-گروه حقوقی لاوین

اعتراض به آرا کمیسیون ماده 100

امکان اعتراض به آرا کمیسیون ماده 100 وجود دارد. تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری در رابطه با اعتراض به آرای این کمیسیون بیان می‌دارد:

«در مورد آرا صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی می‌باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است».

بنابراین آرا صادره از کمیسیون ماده 100 قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر می‌باشند. مهلت اعتراض به رأی صادره از کمیسیون، ده روز از تاریخ ابلاغ رأی است. این رأی هم از سوی مالک و هم از سوی شهرداری قابل اعتراض است. شایان ذکر است رأیی که از کمیسیون تجدیدنظر صادر می‌شود قطعی و قابل اجرا است.

اعتراض در دیوان عدالت اداری

همان‌طور که پیش از این ذکر شد، آرای کمیسیون ماده 100 قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر می‌باشند. رأی کمیسیون تجدیدنظر قطعی و قابل اجرا است. اما در مواردی که قوانین و مقررات مربوطه رعایت نشوند، امکان شکایت در دیوان عدالت اداری وجود دارد.

در واقع مطابق با بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

بنابراین در صورت نقض قوانین و مقررات مربوطه یا مخالفت رأی کمیسیون با این قوانین، می‌توان ابطال رأی کمیسیون را از دیوان عدالت اداری درخواست نمود. شایان ذکر است، فقط مالک یا مالکین می‌توانند به آرای کمیسیون در دیوان عدالت اداری اعتراض نمایند و این امکان برای شهرداری‌ها وجود ندارد. در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق مالک شده باشد، شعبه رسیدگی ‌ کننده در دیوان عدالت اداری، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت می‌نماید و یا حکمی مبنی بر اعاده حقوق تضییع‌شده، صادر می‌‌نماید.

به طور کلی باید این نکته را مدنظر قرار دهید که امکان شکایت از شهرداری در موارد مختلفی وجود دارد.

کمیسیون ماده100- گروه حقوقی لاوین

پرسش و پاسخ مرتبط

1- کمیسیون ماده 100 شهرداری چیست؟

در مواردی که اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت دارد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث  شود، به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این کمیسیون، کمیسیون ماده 100 نام دارد.

2- اعضای کمیسیون ماده 100 شهرداری چه اشخاصی هستند؟

اعضای این کمیسیون عبارت اند از:

نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور؛ یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری؛ یکی از اعضای شورای شهر به انتخاب شورا.

شایان ذکر است نماینده شهرداری نیز بدون حق رأی در جلسه رسیدگی شرکت می‌کند.

3- آیا امکان اعتراض با آرا کمیسیون ماده 100 شهرداری وجود دارد؟

بله، می‌توان به آرا این کمیسیون در کمیسیون تجدیدنظر اعتراض کرد. در واقع شهرداری و مالک می‌توانند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی به آن‌ها به رأی کمیسیون ماده 100 اعتراض نمایند. رأی کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است. اما با این وجود در صورتی که رأی مذکور قوانین و مقررات را نقض نماید یا با آن‌ها مخالف باشد، امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری وجود دارد.

لازم به ذکر است، فقط مالک یا مالکین می‌توانند به آرای کمیسیون در دیوان عدالت اداری اعتراض کنند. در واقع این امکان برای شهرداری‌ها وجود ندارد.

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– سجاد اسفندیاری”

امتیاز دهی