کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا- گروه حقوقی لاوین

کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نتیجه تلاش جهت یکنواخت‌سازی و همگن نمودن حقوق و قوانین و مقررات حاکم بر بیع یا خرید و فروش بین‌المللی است. این کنواسیون یکی از موفق‌ترین معاهدات بین‌المللی در راستای ارتقای تجارت بین‌المللی محسوب می‌شود. کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا جهت دستیابی به نظم نوین اقتصادی، رفع موانع حقوقی در تجارت بین‌المللی و ارتقاء توسعه تجارت بین‌المللی بر اساس برابری و حفظ منافع متقابل دولت‌های عضو منعقد شده است.

نصب اپلیکیشن حقوقی لاوین

دسترسی آسان و فوری به وکیل متخصص با نصب اپلیکیشن حقوقی لاویـــــــن

تعریف کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

کنوانسیون ملل متحد در خصوص قراردادهای فروش بین‌المللی کالا که به عنوان کنوانسیون بیع و یا کنوانسیون بیع کالا نیز شناخته می‌شود. این کنوانسیون معاهده‌ای است که توسط کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) با هدف ایجاد یک رژیم حقوقی یکسان برای قراردادهای بیع یا فروش بین‌المللی کالا شکل گرفته است. معاهده مذکور در تاریخ 11 آوریل سال 1980 تصویب شد و در تاریخ 1 ژانویه 1988 لازم الاجرا گردید.

این کنوانسیون به بازرگانان و تجار بین‌المللی بویژه صادرکنندگان این امکان را می‌دهد تا بتوانند از مقرراتی یکسان و متحدالشکل در روابط تجاری قراردادی خود استفاده کنند. به عبارت دیگر، کنوانسیون مذکور مقررات ماهیتی یکسانی را ارائه می‌کند. داوران، طرفین قرارداد و همینطور دادگاه‌ها می‌توانند هنگام حل اختلافات تجاری بین‌المللی به کنوانسیون بیع رجوع کنند. این کنوانسیون در واقع به عنوان جایگزین مقررات داخلی کشورها در خصوص معاملات کالا بین تجار بین‌المللی محسوب می‌شود. مگر آن که طرفین یک قرارداد بین‌المللی، با توافق صریح آن را از روابط قراردادی خود کنار بگذارند.

لازم به ذکر است که تاکنون 95 کشور این کنوانسیون را تصویب کرده اند. اما ایران هنوز به عضویت کنوانسیون بیع کالا درنیامده است.

کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا- اپلیکیشن حقوقی لاوین

ویژگی‌های کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

کشورهای مختلفی از مناطق جغرافیایی متفاوتی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا پیوسته‌اند. این موضوع باعث می‌شود که این کنوانسیون به عنوان یکی از دستاوردها و موفقیت های آنسیترال محسوب شود.

این کنوانسیون در واقع بیشترین تأثیر را در میان مقررات متحدالشکل در خصوص تجارت بین‌الملل دارد. مقررات این کنوانسیون انعطاف کافی دارند تا کشورهای عضو بتوانند با توجه به نظام‌های حقوقی داخلی کشور خود آن‌ها را تغییر دهند. بدین منظور، کنوانسیون بیع این امکان را به اعضاء خود می‌دهد تا بتوانند حق شرط‌هایی را در خصوص این کنوانسیون اعمال نمایند. این حق شرط‌ها در قالب اعلامیه‌ صادر می‌شوند.

کنوانسیون بیع کالا با توجه به بکارگیری و استفاده از ارتباطات و وسایل الکترونیکی در سال 2005 با کنوانسیون ملل متحد در خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی و یا همان کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی تکمیل شد. هدف از تصویب کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی تسهیل استفاده از ارتباطات الکترونیکی در تجارت بین‌الملل از طریق تضمین این موضوع که قراردادهای منعقده و ارتباطاتی که بصورت الکترونیکی انجام می‌شوند همانند قراردادها و مکاتبات صورت پذیرفته به شکل سنتی و کتبی اعتبار دارند، می‌باشد.  

زبان، ساختار و محتوای کنوانسیون بیع کالا

کنوانسیون بیع به زبانی ساده نوشته و از عبارات و کلمات با معنای رایجشان استفاده شده است. با این هدف که زبان حقوقی مشترکی بین کشورهای مختلف با نظام‌های حقوقی متفاوت در قالب این کنوانسیون بوجود آید تا تمام کشورها بتوانند از مقررات این کنوانسیون در نظام‌های حقوقی داخلی خود استفاده کنند. کنوانسیون بیع برای سهولت در استفاده کشورها به 6 زبان رسمی ملل متحد یعنی عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی با اعتبار یکسان ترجمه شده است.

کنوانسیون بیع چهار بخش دارد:

1- بخش اول به دامنه کاربرد کنوانسیون و مقررات کلی آن می پردازد؛

2- بخش دوم شامل قواعد حاکم بر تشکیل قراردادهای بیع بین‌المللی کالا می‌باشد؛

3- بخش سوم به حقوق و تعهدات ماهوی قراردادی خریدار و فروشنده اختصاص دارد؛

4- بخش پایانی کنوانسیون نیز شامل بندهای پایانی کنوانسیون در خصوص موضوعاتی مانند چگونگی و زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون، حق شرط‌ها و اعلامیه‌های مجاز کشورها می‌باشد.

کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا- لاوین

   

پرسش و پاسخ مرتبط

1- کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا چیست؟

این کنوانسیون معاهده‌ای است که توسط کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) به منظور ایجاد یک رژیم حقوقی متحدالشکل برای قراردادهای بیع یا فروش بین‌المللی کالا شکل گرفت. کنوانسیون مذکور در تاریخ 11 آوریل سال 1980 تصویب شد و در تاریخ 1 ژانویه 1988 لازم الاجرا گردید.

2- آیا ایران عضو کنوانسیون بیع است؟

ایران هنوز به عضویت کنوانسیون بیع درنیامده است.

” گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– دکتر پرستو اسمعیل‌زاده”

امتیاز دهی